Sắp xếp theo  
 
 
 
Hộc tài liệu Hòa Phát SVM3D
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 590.000
Có VAT 10%: 649.000
Hộc tài liệu 4 ngăn SV402
W400 x D450 x H750 mm
Chưa VAT: 750.000
Có VAT 10%: 825.000
Hộc treo HPH1D1O
W396 x D468 x H444 mm
Chưa VAT: 400.000
Có VAT 10%: 440.000
Hộc treo 3 ngăn kéo HPH3D
W396 x D468 x H444 mm
Chưa VAT: 420.000
Có VAT 10%: 462.000
 
Hộc tài liệu Hòa Phát HPH1D1F
W396 x D468 x H444 mm
Chưa VAT: 510.000
Có VAT 10%: 561.000
Hộc tài liệu Hòa Phát HPM1D1F
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 570.000
Có VAT 10%: 627.000
HPM3D Hộc di động 3 ngăn hòa phát
W400 x D480 x H590 mm
Chưa VAT: 520.000
Có VAT 10%: 572.000
Hộc treo 2 ngăn SVH1D1F
W396 x D470 x H444 mm
Chưa VAT: 560.000
Có VAT 10%: 616.000
 
Hộc treo 3 ngăn kéo SVH3D
W396 x D470 x H444 mm
Chưa VAT: 500.000
Có VAT 10%: 550.000
Hộc treo SVH1D1O
W396 x D470 x H444 mm
Chưa VAT: 430.000
Có VAT 10%: 473.000
Hộc di động SVM1D1O
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 530.000
Có VAT 10%: 583.000
Hộc Hòa Phát SVM1D1F
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 690.000
Có VAT 10%: 759.000
 
ATM3D
W400 x D480 x H590 mm
Chưa VAT: 610.000
Có VAT 10%: 671.000
Hộc di động 3 ngăn NTM1D1F
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 850.000
Có VAT 10%: 935.000
NTM3D Hộc di động 3 ngăn hòa phát
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 700.000
Có VAT 10%: 770.000
Hộc di động 3 ngăn NTM3D
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 700.000
Có VAT 10%: 770.000
 
Hộc sắt di động HS2
W396 x D545 x H655 mm
Chưa VAT: 1.320.000
Có VAT 10%: 1.452.000
Hộc di động HRM3D
W400 x D500 x H610mm
Chưa VAT: 850.000
Có VAT 10%: 935.000
Hộc di động SME1830K
W402 x D480 x H638mm
Chưa VAT: 945.000
Có VAT 10%: 1.039.500
Giá sách SME4020-R
W300 x D200 x H440mm
Chưa VAT: 265.000
Có VAT 10%: 291.500
 
Hộc di động 3 ngăn NT-M3D
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 825.000
Có VAT 10%: 907.500
HBG-04-01-mầu vân sáng-hộc di động nội thất xuân hòa
420X460X650mm
Chưa VAT: 660.000
Có VAT 10%: 726.000
NTM3F Hộc di động 3 ngăn hòa phát
W400 x D500 x H1030mm
Chưa VAT: 1.322.000
Có VAT 10%: 1.454.200
HS1 hộc di động sắt hòa phát
W396 xD544 x H654mm
Chưa VAT: 1.200.000
Có VAT 10%: 1.320.000
 
Hộ Hòa Phát SVSH3D
W400 x D510 x H610 mm
Chưa VAT: 670.000
Có VAT 10%: 737.000
Bàn nhân viên Xuân Hòa HBG-05-00
Chưa VAT: 640.000
Có VAT 10%: 704.000
HS01 Hộc sắt nội thất 190
410x600x670
Chưa VAT: 2.000.000
Có VAT 10%: 2.200.000
HG08 Hộc gỗ nội thất 190
400x600x1100
Chưa VAT: 1.772.000
Có VAT 10%: 1.949.200
 
HG05 Hộc nội thất 190
400x600x750
Chưa VAT: 1.681.000
Có VAT 10%: 1.849.100
Hộc di đồng SM1830FH màu PO
W407 X D520 x H555
Chưa VAT: 820.000
Có VAT 10%: 902.000
HG02 hộc di động gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W410 x D500 x H600mm
Chưa VAT: 727.000
Có VAT 10%: 799.700
HG01 hộc di động 3 ngăn 190 bộ quốc phòng
410x500x580
Chưa VAT: 564.000
Có VAT 10%: 620.400
 
Tổng số 56.  [1] | 2   Trang sau