Sắp xếp theo  
 
 
 
GYT02 giường y tế hòa phát
W2050 x D900 x H1700 mm
Chưa VAT: 2.220.000
Có VAT 10%: 2.442.000
Giường y tế Hòa Phát GYT01I
W2100 x D900 x H1700
Chưa VAT: 2.335.000
Có VAT 10%: 2.568.500
GYT01 giường y tế hòa phát
W2020 x D900 x H1700mm
Chưa VAT: 1.425.000
Có VAT 10%: 1.567.500
Giường y tế Hòa Phát BKB02
W1800 x D650 x H800
Chưa VAT: 1.425.000
Có VAT 10%: 1.567.500
 
Xe đẩy cáng XDC01I
W1700 x 710 x H1700mm
Chưa VAT: 3.465.000
Có VAT 10%: 3.811.500
Giường y tế Hòa Phát GYT02I
W2100 x D900 x H1700
Chưa VAT: 3.170.000
Có VAT 10%: 3.487.000