Sắp xếp theo  
 
 
 
T6B thang gấp 6 bậc hòa phát
420 x 1090 x 1770mm
Chưa VAT: 780.000
Có VAT 10%: 858.000
T5B thang gấp 5 bậchòa phát
420 x 940 x 1570
Chưa VAT: 685.000
Có VAT 10%: 753.500
T4B thang gấp 4 bậchòa phát
W420 x D820 x H1340 mm
Chưa VAT: 570.000
Có VAT 10%: 627.000
T3B thang gấp 3 bậchòa phát
W420 x D630 x H1080 mm
Chưa VAT: 500.000
Có VAT 10%: 550.000
 
TH-01-05 thang 5 bậc nội thất xuân hòa
935x490x1590
Chưa VAT: 680.000
Có VAT 10%: 748.000
TH-01-04 thang 4 bậc nội thất xuân hòa
780x450x1330mm
Chưa VAT: 550.000
Có VAT 10%: 605.000
TH-01-03 thang 3 bậc nội thất xuân hòa
620x450x1100mm
Chưa VAT: 470.000
Có VAT 10%: 517.000