Sắp xếp theo  
 
 
 
GHẾ PHÒNG ĂN GI-10-05
Ø275 x 440
Chưa VAT: 99.000
Có VAT 10%: 108.900
GHẾ PHÒNG ĂN GI-15-10
440x470x1010
Chưa VAT: 300.000
Có VAT 10%: 330.000
GHẾ PHÒNG ĂN GS-15-10
Chưa VAT: 198.000
Có VAT 10%: 217.800
Ghế gấp G03S
W440 x D490 x H780mm
Chưa VAT: 255.000
Có VAT 10%: 280.500
 
Ghế gấp G03
W430 x D505 x H790mm
Chưa VAT: 391.000
Có VAT 10%: 430.100
Ghế gấp chân inox Hòa Phát G01INOX
W440 x D515 x H850 mm
Chưa VAT: 275.000
Có VAT 10%: 302.500
Ghế gấp chân mạ Hòa Phát G01M
W440 x D500 x H850 mm
Chưa VAT: 267.000
Có VAT 10%: 293.700
Ghế gấp chân sơn Hòa Phát G01S
W440 x D515 x H850 mm
Chưa VAT: 180.000
Có VAT 10%: 198.000
 
Ghế gấp khung thép Hòa Phát G0898
W410 x D480 x H1070mm
Chưa VAT: 260.000
Có VAT 10%: 286.000
Ghế gấp khung thép Hòa Phát G0698M
W395 x D455 x H1040mm
Chưa VAT: 340.000
Có VAT 10%: 374.000
Ghế gấp khung thép Hòa Phát G0698chân sơn
W395 x D455 x H1040mm
Chưa VAT: 315.000
Có VAT 10%: 346.500
Ghế gấp Hòa Phát G02-I
W430 x D420 x H 990mm
Chưa VAT: 335.000
Có VAT 10%: 368.500
 
G20S Ghế ăn ghế tựa nội thất hòa phát chân sơn
470x490x910mm
Chưa VAT: 325.000
Có VAT 10%: 357.500
G20M Ghế ăn ghế tựa nội thất hòa phát chân mạ
470x490x910mm
Chưa VAT: 410.000
Có VAT 10%: 451.000
GG03-S ghế gấp nội thất 190 bộ quốc phòng
w430xD470xH810
Chưa VAT: 177.000
Có VAT 10%: 194.700
Ghế gấp Hòa Phát G18C-I
W425 x D440 x H1034 mm
Chưa VAT: 310.000
Có VAT 10%: 341.000
 
Ghế gấp 190 GG03-S
W430xD470xH810mm
Chưa VAT: 177.000
Có VAT 10%: 194.700
Ghế gấp 190 GG02-S
W450xD490xH810mm
Chưa VAT: 179.100
Có VAT 10%: 197.010
Ghế gấp 190 GG01-S
W450xD490xH810mm.
Chưa VAT: 179.000
Có VAT 10%: 196.900
Ghế gấp 190 GG01-M
W450xD490xH810mm
Chưa VAT: 275.000
Có VAT 10%: 302.500