Hotline: 0904040588

Bàn họp Athena

ATH1000 bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
Ø1000 x H750mm
Chưa VAT: 875,000 đ
Có VAT 10%: 962,500 đ
ATH1200 bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
Ø1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
ATH2010CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,620,000 đ
Có VAT 10%: 1,782,000 đ
ATH2010OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,620,000 đ
Có VAT 10%: 1,782,000 đ
ATH1810CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,445,000 đ
Có VAT 10%: 1,589,500 đ
ATH1810OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,445,000 đ
Có VAT 10%: 1,589,500 đ
ATH2412OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
ATH2412CN bàn họp gỗ công nghiệp athena
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
ATH2812OV bàn họp gỗ công nghiệp athena
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,420,000 đ
Có VAT 10%: 2,662,000 đ
ATH2812CN bàn họp gỗ công nghiệp athena
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,420,000 đ
Có VAT 10%: 2,662,000 đ
ATH3012CN bàn họp gỗ công nghiệp athena
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,789,000 đ
Có VAT 10%: 3,067,900 đ
ATH3012OV bàn họp gỗ công nghiệp athena
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,789,000 đ
Có VAT 10%: 3,067,900 đ
ATH3612OV bàn họp gỗ công nghiệp athena
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,980,000 đ
Có VAT 10%: 3,278,000 đ
ATH3612CN bàn họp gỗ công nghiệp athena
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,980,000 đ
Có VAT 10%: 3,278,000 đ
ATH4012OV bàn họp gỗ công nghiệp athena
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,159,000 đ
Có VAT 10%: 3,474,900 đ
ATH4012CN bàn họp gỗ công nghiệp athena
W4000 x D1200 x H750mm.
Chưa VAT: 3,159,000 đ
Có VAT 10%: 3,474,900 đ
ATH4812CN bàn họp gỗ công nghiệp athena
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,600,000 đ
Có VAT 10%: 3,960,000 đ
ATH4812OV bàn họp gỗ công nghiệp athena
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,600,000 đ
Có VAT 10%: 3,960,000 đ
ATH4016 bàn họp gỗ công nghiệp athena
W4000 x D1600 x H750mm
Chưa VAT: 6,600,000 đ
Có VAT 10%: 7,260,000 đ
 ATH5115 Bàn họp gỗ công nghiệp athena nội
W5100 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 7,395,000 đ
Có VAT 10%: 8,134,500 đ