Hotline: 0904040588

BÀN NHÂN VIÊN

Bàn giám đốc Hòa Phát SVP1890
W1800xD900xH750 đặt hàng
Chưa VAT: 3,550,000 đ
Có VAT 10%: 3,905,000 đ
SVL14 (SV1412) bàn làm việc lượn phải vàng xanh melamine hoà phát
W1400xD1200xH750
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
Bàn phụ Hòa Phát SV/SR1001
W1000 x D450 x H750
Chưa VAT: 600,000 đ
Có VAT 10%: 660,000 đ
HP120SHL (HP1200SHL) bàn làm viêc hòa phát
1200x600x750
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
HP120HL (HP1200HL) bàn làm viêc hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 870,000 đ
Có VAT 10%: 957,000 đ
HP140HL (HP1400HL) bàn làm viêc hòa phát
1400x700x750
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
TH12 (TH120) bàn máy tính chân sắt mặt gỗ
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1,620,000 đ
Có VAT 10%: 1,782,000 đ
Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát LC1500
W1500 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3,320,000 đ
Có VAT 10%: 3,652,000 đ
Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát LC160
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3,510,000 đ
Có VAT 10%: 3,861,000 đ
Bàn giám đốc Hòa Phát HR1600+TP01 BX
W1594 x D850x H750mm
Chưa VAT: 4,346,000 đ
Có VAT 10%: 4,780,600 đ
Modul làm việc Hòa Phát HR MD01
W2810 x D1420 x H1100mm
Chưa VAT: 10,020,000 đ
Có VAT 10%: 11,022,000 đ
Modul làm việc Hòa Phát HRMD02
W2820 x D2420 x H1100mm
Chưa VAT: 11,060,000 đ
Có VAT 10%: 12,166,000 đ
Bàn làm việc văn phòng NT120C3HLA
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,650,000 đ
Có VAT 10%: 1,815,000 đ
Bàn làm việc văn phòng NT140C3A
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,350,000 đ
Có VAT 10%: 1,485,000 đ
NT-1200C3/HL mầu L2,M12 Bàn làm việc,bàn máy tính chân sắt hoà phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,650,000 đ
Có VAT 10%: 1,815,000 đ
AT120HL3C bàn làm việc hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,200,000 đ
Có VAT 10%: 1,320,000 đ
ATM120 mầu sáng- bàn máy tính athena
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,550,000 đ
Có VAT 10%: 1,705,000 đ
ATM120 (AT-BMT1200) bàn máy tính hộc liền 3 chân gỗ melamine athena
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
Hộc di động Hòa Phát SV/M3D
W400 x D500 x H590 mm
Chưa VAT: 600,000 đ
Có VAT 10%: 660,000 đ
Hộc di động Hòa Phát SV/M1D10
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 500,000 đ
Có VAT 10%: 550,000 đ
Hộc di động Hòa Phát SV/H1D1F
W400 x D500 x H445 mm
Chưa VAT: 535,000 đ
Có VAT 10%: 588,500 đ