Hotline: 0904040588

Bàn họp Ghi chì

HPH4515 (HP-SCT 4515) bàn họp gỗ công nghiệp hòa phát
W4500 x D15000 x H750 mm
Chưa VAT: 5,850,000 đ
Có VAT 10%: 6,435,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH2412OV
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,535,000 đ
Có VAT 10%: 1,688,500 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH2010CN
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH1810CN
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 10%: 1,265,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH1810OV
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 10%: 1,265,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH2010OV
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH2412CN
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,535,000 đ
Có VAT 10%: 1,688,500 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH3012CN
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,260,000 đ
Có VAT 10%: 2,486,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH3012OV
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,260,000 đ
Có VAT 10%: 2,486,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH3612OV
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,525,000 đ
Có VAT 10%: 2,777,500 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH3612CN
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,525,000 đ
Có VAT 10%: 2,777,500 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH4012CN
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,040,000 đ
Có VAT 10%: 3,344,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH4012OV
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,040,000 đ
Có VAT 10%: 3,344,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH4812OV
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,350,000 đ
Có VAT 10%: 3,685,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH4812CN
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,350,000 đ
Có VAT 10%: 3,685,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH1000
Ø1000 x H750mm
Chưa VAT: 750,000 đ
Có VAT 10%: 825,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH2812CN
W2800 x D1200 x H750 mm
Chưa VAT: 1,990,000 đ
Có VAT 10%: 2,189,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH2812OV
W2800 x D1200 x H750 mm
Chưa VAT: 1,990,000 đ
Có VAT 10%: 2,189,000 đ