Hotline: 0904040588

Bàn họp Vàng xanh

Bàn họp Hòa Phát SV/SCT5115
W5100 x D1500 x H750 mm
Chưa VAT: 6,270,000 đ
Có VAT 10%: 6,897,000 đ
SVH2010CN (SV2010 CN) Bàn họp Hòa Phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,450,000 đ
Có VAT 10%: 1,595,000 đ
SVH2412CN (SV2412CN) Bàn họp chữ nhật không đợt hoà phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,825,000 đ
Có VAT 10%: 2,007,500 đ
SVH1200 (SV-R1200) bàn tròn gỗ công nghiệp nội thất hòa phát
Ø1200mm x H750mm
Chưa VAT: 1,030,000 đ
Có VAT 10%: 1,133,000 đ
SVH1000 (SVR1000) -bàn họp gỗ công nghiệp hòa phát
W1000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 805,000 đ
Có VAT 10%: 885,500 đ
Bàn họp Hòa Phát SVR1200
R= 1200mm x H750mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
SVH1810OV (SV1810 OV) bàn họp hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,290,000 đ
Có VAT 10%: 1,419,000 đ
SVH1810CN (SV1810 CN) Bàn họp Hòa Phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,290,000 đ
Có VAT 10%: 1,419,000 đ
SVH2010OV (SV2010 OV) bàn họp Hòa Phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,450,000 đ
Có VAT 10%: 1,595,000 đ
SVH2412OV (SV2412 OV) Bàn họp Hòa Phát hình oval
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,825,000 đ
Có VAT 10%: 2,007,500 đ
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH3012CN
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,650,000 đ
Có VAT 10%: 2,915,000 đ
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH3012OV
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,650,000 đ
Có VAT 10%: 2,915,000 đ
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH3612OV
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,780,000 đ
Có VAT 10%: 3,058,000 đ
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH3612CN
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,780,000 đ
Có VAT 10%: 3,058,000 đ
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH4012OV
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,090,000 đ
Có VAT 10%: 3,399,000 đ
SVH2812OV vàng xanh-bàn họp gỗ melmine nội thất hòa phát
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,320,000 đ
Có VAT 10%: 2,552,000 đ
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH2812CN
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,320,000 đ
Có VAT 10%: 2,552,000 đ
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH5115
W5100 x D1500 x H750 mm
Chưa VAT: 6,500,000 đ
Có VAT 10%: 7,150,000 đ
SVH4016 (SVSCT4016) Bàn họp gỗ công nghiệp  Hòa Phát
W4000 x D1600 x H750 mm
Chưa VAT: 5,770,000 đ
Có VAT 10%: 6,347,000 đ
SVH4812 OV (SV4812 OV ) bàn họp Hòa Phát
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,500,000 đ
Có VAT 10%: 3,850,000 đ
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH4812CN
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,500,000 đ
Có VAT 10%: 3,850,000 đ
SVH4012CN (SV4012 CN) Bàn họp chữ nhật không đợt hoà phát
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,090,000 đ
Có VAT 10%: 3,399,000 đ