Hotline: 0904040588

Bàn họp ROYAL

Bàn họp Hòa Phát HRH2412H1
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,650,000 đ
Có VAT 10%: 4,015,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HRH2412H2
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,980,000 đ
Có VAT 10%: 4,378,000 đ
Bàn họp Hòa Phát Royal HRH2412
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,370,000 đ
Có VAT 10%: 3,707,000 đ
HRH1810C5 bàn họp royal chân sắt mặt gỗ hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 10%: 2,475,000 đ
HRH2010C5 bàn họp royal chân sắt mặt gỗ hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2,450,000 đ
Có VAT 10%: 2,695,000 đ
HRH2412C5 bàn họp royal chân sắt mặt gỗ hòa phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,600,000 đ
Có VAT 10%: 3,960,000 đ
HRH2010H2 (HR2010H2) bàn họp hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2,850,000 đ
Có VAT 10%: 3,135,000 đ
Bàn họp Hòa Phát Royal HRH2010
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2,700,000 đ
Có VAT 10%: 2,970,000 đ
HRH1810C8 Bàn họp
W1800 x D1000 x H750 mm
Chưa VAT: 1,520,000 đ
Có VAT 10%: 1,672,000 đ
HRH2412C8 Bàn họp
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,080,000 đ
Có VAT 10%: 2,288,000 đ
Bàn họp Hòa Phát Royal HRH1810
W1800 x D1000 x H750 mm
Chưa VAT: 2,420,000 đ
Có VAT 10%: 2,662,000 đ
Bàn họp Hòa Phát Royal HRH4016H2
W4000 x D1600 x H750 mm
Chưa VAT: 8,750,000 đ
Có VAT 10%: 9,625,000 đ