Hotline: 0904040588

Bàn họp gỗ sơn PU cao cấp

Bàn họp Hòa Phát sơn PU CT2010H5
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 2,950,000 đ
Có VAT 10%: 3,245,000 đ
Bàn họp Hòa Phát CT2412H5CN
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 3,430,000 đ
Có VAT 10%: 3,773,000 đ
Bàn họp sơn PU CT3012H1
W3000 x D1200 x H760 mm
Chưa VAT: 5,400,000 đ
Có VAT 10%: 5,940,000 đ
Bàn họp sơn PU CT3012H2
W3000 x D1200 x H760 mm
Chưa VAT: 5,500,000 đ
Có VAT 10%: 6,050,000 đ
CT2010H5-CN bàn họp sơn PU cao cấp chữ nhật
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 2,950,000 đ
Có VAT 10%: 3,245,000 đ
CT2010H7 bàn họp hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2,900,000 đ
Có VAT 10%: 3,190,000 đ
CT2010H3 bàn họp sơn hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 2,950,000 đ
Có VAT 10%: 3,245,000 đ
CT2010H8 bàn họp sơn cao cấp nội thất hoà phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
CT2010H6 Bàn họp Hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2,780,000 đ
Có VAT 10%: 3,058,000 đ
CT2010H2 bàn họp sơn hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 2,850,000 đ
Có VAT 10%: 3,135,000 đ
Bàn họp Hòa Phát sơn PU CT2600
W2600 x D2600 x H760 mm
Chưa VAT: 12,500,000 đ
Có VAT 10%: 13,750,000 đ
Bàn họp Hòa Phát CT2412H5
W2400 x D1200 x H760 mm
Chưa VAT: 3,430,000 đ
Có VAT 10%: 3,773,000 đ
Bàn họp Hòa Phát CT2412H7
W2400 x D1200 x H760 mm
Chưa VAT: 3,800,000 đ
Có VAT 10%: 4,180,000 đ
Bàn họp Hòa Phát CT2412H6
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 3,800,000 đ
Có VAT 10%: 4,180,000 đ
Bàn họp Hòa Phát CT2412H3
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 39,500,000 đ
Có VAT 10%: 43,450,000 đ
Bàn họp Hòa Phát CT2412H2
W2400 x D1200 x H760 mm
Chưa VAT: 3,600,000 đ
Có VAT 10%: 3,960,000 đ
CT4016H2 (SCT4016H2) bàn họp sơn hòa phát
W4000 x D1600 x H760 mm
Chưa VAT: 9,555,000 đ
Có VAT 10%: 10,510,500 đ
Bàn họp Hòa Phát sơn PU CT5022H1R8
W5000 x D2200 x H760 mm
Chưa VAT: 12,180,000 đ
Có VAT 10%: 13,398,000 đ
Bàn họp Hòa Phát sơn PU CT5022H2R10
W5000 x D2200 x H760 mm
Chưa VAT: 12,500,000 đ
Có VAT 10%: 13,750,000 đ
Bàn họp Hòa Phát sơn PU CT5022H1R10
W5000 x D2200 x H760 mm
Chưa VAT: 12,050,000 đ
Có VAT 10%: 13,255,000 đ
Bàn họp Hòa Phát sơn PU CT5022H2R8
W5000 x D2200 x H760 mm
Chưa VAT: 13,500,000 đ
Có VAT 10%: 14,850,000 đ
Bàn họp Hòa Phát sơn PU CT5522H1
W5500 x D2200 x H760 mm
Chưa VAT: 15,000,000 đ
Có VAT 10%: 16,500,000 đ
Bàn họp gỗ sơn PU cao cấp Hòa Phát SCT5522
W5500 x D2200 x D760
Chưa VAT: 18,100,000 đ
Có VAT 10%: 19,910,000 đ
CT5016H1 ( SCT5016 ) bàn họp sơn hòa phát
W5000 x D1600 x H760mm
Chưa VAT: 11,500,000 đ
Có VAT 10%: 12,650,000 đ
Bàn họp SLA5018
Rộng 5000 x Sâu 1800 x Cao 760mm
Chưa VAT: 15,120,000 đ
Có VAT 10%: 16,632,000 đ