Bàn họp Hòa Phát CT2010V2
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn họp Hòa Phát CT2412V2
W2400 x D1200 x H760 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn họp Hòa Phát CT2010V1
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn họp Hòa Phát sơn PU CT5022H1R8
W5000 x D2200 x H760 mm
Chưa VAT: 12,180,000 đ
Có VAT 10%: 13,398,000 đ
CT4016H2 (SCT4016H2) bàn họp sơn hòa phát
W4000 x D1600 x H760 mm
Chưa VAT: 9,555,000 đ
Có VAT 10%: 10,510,500 đ
Bàn họp Hòa Phát CT2412H2
W2400 x D1200 x H760 mm
Chưa VAT: 3,600,000 đ
Có VAT 10%: 3,960,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HRH2412H1
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,650,000 đ
Có VAT 10%: 4,015,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HRH2412H2
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,980,000 đ
Có VAT 10%: 4,378,000 đ
Bàn họp Hòa Phát Royal HRH2412
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,370,000 đ
Có VAT 10%: 3,707,000 đ
SVH4016 (SVSCT4016) Bàn họp gỗ công nghiệp  Hòa Phát
W4000 x D1600 x H750 mm
Chưa VAT: 5,770,000 đ
Có VAT 10%: 6,347,000 đ
Bàn họp Hòa Phát SV/SCT5115
W5100 x D1500 x H750 mm
Chưa VAT: 6,270,000 đ
Có VAT 10%: 6,897,000 đ
SVH2010CN (SV2010 CN) Bàn họp Hòa Phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,450,000 đ
Có VAT 10%: 1,595,000 đ
HPH4515 (HP-SCT 4515) bàn họp gỗ công nghiệp hòa phát
W4500 x D15000 x H750 mm
Chưa VAT: 5,850,000 đ
Có VAT 10%: 6,435,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH2412OV
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,535,000 đ
Có VAT 10%: 1,688,500 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH2010CN
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
ATH1000 bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
Ø1000 x H750mm
Chưa VAT: 875,000 đ
Có VAT 10%: 962,500 đ
ATH1200 bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
Ø1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
ATH2010CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,620,000 đ
Có VAT 10%: 1,782,000 đ
Bàn họp Hòa Phát NTBH2010K
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,580,000 đ
Có VAT 10%: 1,738,000 đ
Bàn tròn Hòa Phát NTR1000K
W1000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
NT4150 bàn họp newtren cao cấp hòa phát
W4500 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 7,391,000 đ
Có VAT 10%: 8,130,100 đ