Hotline: 0904040588

Tủ để giầy - mũ bảo hiểm

LS21(SC01) tủ giầy sơn pu hòa phát
W780 x D380 x H1000mm
Chưa VAT: 1,770,000 đ
Có VAT 10%: 1,947,000 đ
TG01 Tủ để giày 1 khoang cánh lùa
W1100 x D370 x H450 ( mm )
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
Tủ để giày TG02
W700 x D300 x H915 mm
Chưa VAT: 940,000 đ
Có VAT 10%: 1,034,000 đ
Tủ để giày Hòa Phát TG03
W700 x D300 x H1245 mm
Chưa VAT: 1,200,000 đ
Có VAT 10%: 1,320,000 đ
Tủ Locker gỗ tai khóa ngoài TUG24
W1200 x D400 x H1860 mm
Chưa VAT: 4,500,000 đ
Có VAT 10%: 4,950,000 đ
Tủ Locker gỗ tai khóa ngoài TUG12
W900 x D400 x H1860 mm
Chưa VAT: 3,600,000 đ
Có VAT 10%: 3,960,000 đ
Tủ Locker gỗ tai khóa ngoài TUG18
W900 x D400 x H1860 mm
Chưa VAT: 3,700,000 đ
Có VAT 10%: 4,070,000 đ
Tủ Locker gỗ tai khóa ngoài TUG09
W900 x D400 x H1860 mm
Chưa VAT: 3,350,000 đ
Có VAT 10%: 3,685,000 đ
Tủ để giày thông minh TG301
W1000 x D350 x H480 mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
Tủ để giày thông minh TG302
W660 x D350 x H1100 mm
Chưa VAT: 1,155,000 đ
Có VAT 10%: 1,270,500 đ
Tủ để giày thông minh TG303
W660 x D350 x H1100 mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
Tủ để giày thông minh TG304
W965 x D350 x H1100 mm
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ