Hotline: 0904040588

Giá để sách gỗ

Giá sách SV/BS4
W800 x D290 x H1836 mm
Chưa VAT: 925,000 đ
Có VAT 10%: 1,017,500 đ
Giá sách SV/BS3
W800 x D290 x H1282 mm
Chưa VAT: 610,000 đ
Có VAT 10%: 671,000 đ
Giá sách SV/BS2
W800 x D290 x H1282 mm
Chưa VAT: 788,000 đ
Có VAT 10%: 866,800 đ
Giá sách SV/BS1
W800 x D290 x H890 mm
Chưa VAT: 525,000 đ
Có VAT 10%: 577,500 đ
Giá đựng tài liệu Hòa Phát TGS104
W645 x D280 x H1550 mm
Chưa VAT: 880,000 đ
Có VAT 10%: 968,000 đ
Giá đựng tài liệu Hòa Phát T-GS04
W645 x D280 x H1230 mm
Chưa VAT: 690,000 đ
Có VAT 10%: 759,000 đ
Giá đựng tài liệu Hòa Phát T-GS03
W645 x D280 x H910 mm
Chưa VAT: 535,000 đ
Có VAT 10%: 588,500 đ
SVGS3 (SVBS3)-giá sách gỗ hòa phát
W800 x D290 x H1280mm
Chưa VAT: 610,000 đ
Có VAT 10%: 671,000 đ
SVGS4 (SVBS4)-giá sách gỗ hòa phát
W800 x D500 x H1385mm
Chưa VAT: 925,000 đ
Có VAT 10%: 1,017,500 đ
TGS103 (TGS01-3) giá sách gỗ tự nhiên Hòa Phát
W645 x D280 x H910mm
Chưa VAT: 535,000 đ
Có VAT 10%: 588,500 đ
TGS104 (TGS01-4) giá sách gỗ tự nhiên nội thất hòa phát
W645 x D280 x H1230mm
Chưa VAT: 690,000 đ
Có VAT 10%: 759,000 đ
TGS105 (TGS01-5) giá sách gỗ tự nhiên nội thất hòa phát
W645 x D280 x H1550mm
Chưa VAT: 880,000 đ
Có VAT 10%: 968,000 đ