Hotline: 0904040588

Tủ gỗ NEWTREND

NT1960-3B3N (NT2C-1960-3B/3D) tủ gỗ newtren
W1196 x D400 x H1960
Chưa VAT: 3,550,000 đ
Có VAT 10%: 3,905,000 đ
NT1960G tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,825,000 đ
Có VAT 10%: 2,007,500 đ
Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát NT1960DA
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,550,000 đ
Có VAT 10%: 2,805,000 đ
NT1960-3G4D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W1196 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 3,060,000 đ
Có VAT 10%: 3,366,000 đ
NT1960 tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,235,000 đ
Có VAT 10%: 1,358,500 đ
NT1960-3B tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W1196 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 3,300,000 đ
Có VAT 10%: 3,630,000 đ
NT1960-4B tủ gỗ newtren hòa phát
W1592 x D400 x H1960
Chưa VAT: 5,060,000 đ
Có VAT 10%: 5,566,000 đ
NT1600D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W800 x D400 x H1596
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
NT850D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W794 x D450 x H854 mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát NT1960KG
800 x 400 x1960mm
Chưa VAT: 2,460,000 đ
Có VAT 10%: 2,706,000 đ
NT880D Tủ tài liệu thấp cánh mở
W800 x D400 x H880mm
Chưa VAT: 1,450,000 đ
Có VAT 10%: 1,595,000 đ
NT880SD Tủ tài liệu thấp
W800 x D400 x H880 mm
Chưa VAT: 1,120,000 đ
Có VAT 10%: 1,232,000 đ
NT880 Tủ tài liệu thấp
W800 x D400 x H880 mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
NT1260D Tủ tài liệu cánh mở
W800 x D400 x H1260mm
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
NT1260SDTủ tài liệu
W800 x D400 x H1260mm
Chưa VAT: 1,650,000 đ
Có VAT 10%: 1,815,000 đ
NT1260 Tủ tài liệu thấp
W800 x D400 x H1260mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát NT1960GA
W800 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 2,040,000 đ
Có VAT 10%: 2,244,000 đ
Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát NT1960-3BA
W1196 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 3,400,000 đ
Có VAT 10%: 3,740,000 đ