Hotline: 0904040588

Tủ tài liệu gỗ Vàng xanh

Kệ để máy photo Hòa Phát SV/P-8068
W800 x D600 x H680 mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ
Tủ cao Hòa Phát SV1960KG
W800 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 1,660,000 đ
Có VAT 10%: 1,826,000 đ
Tủ cao Hòa Phát SV1960-KD/4L
W800 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 1,700,000 đ
Có VAT 10%: 1,870,000 đ
Tủ cao Hòa Phát SV1960D/4D
W800 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 1,820,000 đ
Có VAT 10%: 2,002,000 đ
Tủ cao Hòa Phát SV1960-3B
W1200 x D450 x H1960 mm
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
Tủ cao Hòa Phát SV1960G
800X400X1960
Chưa VAT: 1,550,000 đ
Có VAT 10%: 1,705,000 đ
Tủ cao Hòa Phát SV1960D
804X400X1960
Chưa VAT: 1,650,000 đ
Có VAT 10%: 1,815,000 đ
Tủ lửng Hòa Phát SV1440-8D
W400 x D450 x H1400 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Tủ lửng Hòa Phát SV1480-4D
W800 x D450 x H1400 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Tủ lửng Hòa Phát SV1440-2D1F
W400 x D450 x H1400 mm
Chưa VAT: 977,000 đ
Có VAT 10%: 1,074,700 đ
Tủ lửng Hòa Phát SV1480G

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Tủ lửng Hòa Phát SV1480
W800 x D450 x H1400 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Tủ thấp Hòa Phát SV802D
W800 x D450 x H690 mm
Chưa VAT: 830,000 đ
Có VAT 10%: 913,000 đ
Tủ thấp Hòa Phát SV802
W800 x D450 x H690 mm
Chưa VAT: 1,040,000 đ
Có VAT 10%: 1,144,000 đ
Tủ gỗ tài liệu Hòa Phát SV1960-3G4D
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,380,000 đ
Có VAT 10%: 2,618,000 đ
Tủ gỗ tài liệu Hòa Phát SV803
W800 x D450 x H1335mm
Chưa VAT: 895,000 đ
Có VAT 10%: 984,500 đ
Tủ gỗ Hòa Phát SV1960KG/4D
800x400x1960
Chưa VAT: 2,180,000 đ
Có VAT 10%: 2,398,000 đ
Tủ gỗ Hòa Phát SV1960G
804X400X1960
Chưa VAT: 1,600,000 đ
Có VAT 10%: 1,760,000 đ
SVP8068 kệ để máy phô tô hòa phát
W804 x D600 x H634mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SVP8068GX kệ để máy phô tô hòa phát
W804 x D600 x H634mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ