Hotline: 0904040588

Tủ tài liệu gỗ Athena

AT1960-3G4DTủ văn phòng 3 buồng gỗ Melamine
W1200 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 2,900,000 đ
Có VAT 10%: 3,190,000 đ
Tủ tài liệu AT1960KG
W800 x H1960 x D400mm
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
Tủ tài liệu AT1960-3B
W1196 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 2,600,000 đ
Có VAT 10%: 2,860,000 đ
AT1960D Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát Athena
W800 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 1,690,000 đ
Có VAT 10%: 1,859,000 đ
AT880 Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC
W800 x D400 x H880 mm
Chưa VAT: 555,000 đ
Có VAT 10%: 610,500 đ
AT880SD Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC
W800 x D400 x H880 mm
Chưa VAT: 715,000 đ
Có VAT 10%: 786,500 đ
AT880D Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC
W800 x D400 x H880 mm
Chưa VAT: 860,000 đ
Có VAT 10%: 946,000 đ
AT1260D Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC
W800 x D400 x H1260 mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
AT1260SD Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC
W800 x D400 x H1260 mm
Chưa VAT: 1,029,000 đ
Có VAT 10%: 1,131,900 đ
AT1260 Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC
W800 x D400 x H1260 mm
Chưa VAT: 765,000 đ
Có VAT 10%: 841,500 đ
AT1960G Tủ văn phòng gỗ Melamine
W800 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 1,700,000 đ
Có VAT 10%: 1,870,000 đ
AT1960-4B Tủ tài liệu 4 buồng
W1590 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 4,120,000 đ
Có VAT 10%: 4,532,000 đ