Hotline: 0904040588

TỦ TÀI LIỆU GỖ

Tủ tài liệu Hòa Phát DC1800H6
w1800xD420xH2000
Chưa VAT: 5,900,000 đ
Có VAT 10%: 6,490,000 đ
Tủ tài liệu Hòa Phát DC2000H5
W2000 x D468 x H1850 mm
Chưa VAT: 5,995,000 đ
Có VAT 10%: 6,594,500 đ
Tủ tài liệu Hòa Phát DC2200H2
W2200 x D530 x H2000 mm
Chưa VAT: 7,290,000 đ
Có VAT 10%: 8,019,000 đ
Tủ tài liệu Hòa Phát DC1200V1
W1200 x D450 x H2000 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Tủ gỗ Verneer Hòa Phát DC2000V2
W2000 x D450 x H2000 mm
Chưa VAT: 9,150,000 đ
Có VAT 10%: 10,065,000 đ
Tủ gỗ Verneer Hòa Phát DC1350V4
1350x400x2100mm
Chưa VAT: 8,000,000 đ
Có VAT 10%: 8,800,000 đ
Tủ làm việc Hòa Phát HR1960-2B
W900 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,350,000 đ
Có VAT 10%: 2,585,000 đ
Tủ làm việc Hòa Phát HR 1960-3B
W1350 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Tủ làm việc lãnh đạo Hòa Phát HR 1960-4B
W1796 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
AT1960-3G4DTủ văn phòng 3 buồng gỗ Melamine
W1200 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 2,900,000 đ
Có VAT 10%: 3,190,000 đ
Tủ tài liệu AT1960KG
W800 x H1960 x D400mm
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
Tủ tài liệu AT1960-3B
W1196 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 2,600,000 đ
Có VAT 10%: 2,860,000 đ
NT1960-3B3N (NT2C-1960-3B/3D) tủ gỗ newtren
W1196 x D400 x H1960
Chưa VAT: 3,550,000 đ
Có VAT 10%: 3,905,000 đ
NT1960G tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,825,000 đ
Có VAT 10%: 2,007,500 đ
Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát NT1960DA
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,550,000 đ
Có VAT 10%: 2,805,000 đ
Kệ để máy photo Hòa Phát SV/P-8068
W800 x D600 x H680 mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ
Tủ cao Hòa Phát SV1960KG
W800 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 1,660,000 đ
Có VAT 10%: 1,826,000 đ
Tủ cao Hòa Phát SV1960-KD/4L
W800 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 1,700,000 đ
Có VAT 10%: 1,870,000 đ
Tủ gỗ Hòa Phát HP1960-K2
W1020 x D430 x H1960 mm
Chưa VAT: 1,690,000 đ
Có VAT 10%: 1,859,000 đ
Tủ gỗ Hòa Phát HP1960-3B
W1200 x D430 x H1960 mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
Tủ gỗ Hòa Phát HP1960G
W820 x D430 x H1960 mm
Chưa VAT: 1,385,000 đ
Có VAT 10%: 1,523,500 đ
Giá sách SV/BS4
W800 x D290 x H1836 mm
Chưa VAT: 925,000 đ
Có VAT 10%: 1,017,500 đ
Giá sách SV/BS3
W800 x D290 x H1282 mm
Chưa VAT: 610,000 đ
Có VAT 10%: 671,000 đ
Giá sách SV/BS2
W800 x D290 x H1282 mm
Chưa VAT: 788,000 đ
Có VAT 10%: 866,800 đ
LS21(SC01) tủ giầy sơn pu hòa phát
W780 x D380 x H1000mm
Chưa VAT: 1,770,000 đ
Có VAT 10%: 1,947,000 đ
TG01 Tủ để giày 1 khoang cánh lùa
W1100 x D370 x H450 ( mm )
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
Tủ để giày TG02
W700 x D300 x H915 mm
Chưa VAT: 940,000 đ
Có VAT 10%: 1,034,000 đ