Hotline: 0904040588
TU16 (CAT16B) Tủ sắt Hòa phát đựng quần áo
W750 x D600 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,400,000 đ
Có VAT 10%: 2,640,000 đ
TU09K6 (CAT09K6)Tủ sắt Hòa phát đựng tài liệu
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 10%: 2,475,000 đ
Tủ hồ sơ Hòa Phát TU09K4 (CAT09K4)
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 10%: 2,387,000 đ
TU09K2(CAT09K2) Tủ sắt Hòa phát
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,340,000 đ
Có VAT 10%: 2,574,000 đ
TU09K3L (CAT09K3L) Tủ sắt Hòa phát
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,570,000 đ
Có VAT 10%: 2,827,000 đ
 TU09K3G (CAT09K3G)Tủ sắt Hòa phát để tài liệu
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,350,000 đ
Có VAT 10%: 2,585,000 đ
Tủ hồ sơ Hòa Phát CAT09B
W914 x D457 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,010,000 đ
Có VAT 10%: 2,211,000 đ
Tủ hồ sơ Hòa Phát TU08 (CAT08G)
W914 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,130,000 đ
Có VAT 10%: 2,343,000 đ
Tủ hồ sơ Hòa Phát TU07(CAT07S)
W914 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,050,000 đ
Có VAT 10%: 2,255,000 đ
TU09K5 (CAT09K5) Tủ sắt Hòa phát
W1350 x D450 x H1830
Chưa VAT: 2,980,000 đ
Có VAT 10%: 3,278,000 đ
TU09K2N(CAT09K2) Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,030,000 đ
Có VAT 10%: 2,233,000 đ
TU09K4N (CAT09K4N) Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x 1830 mm
Chưa VAT: 2,050,000 đ
Có VAT 10%: 2,255,000 đ
TU09K6N Tủ hồ sơ Hoà Phát
W915 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
TU09K3CK (CAT09K3) Tủ sắt hòa phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,090,000 đ
Có VAT 10%: 2,299,000 đ
TU08H Tủ sắt Hoà Phát
W1200 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 3,530,000 đ
Có VAT 10%: 3,883,000 đ
TU15B1C2 tủ sắt đựng quần áo nội thất hòa phát
W1000 x D500x H1950mm
Chưa VAT: 2,960,000 đ
Có VAT 10%: 3,256,000 đ
TU15B2C3 tủ sắt đựng quần áo nội thất hòa phát
W1350xD500xH1950mm
Chưa VAT: 3,400,000 đ
Có VAT 10%: 3,740,000 đ
Tủ sắt Hòa Phát TU06F
W915 x D450 x H950 mm
Chưa VAT: 1,390,000 đ
Có VAT 10%: 1,529,000 đ
Tủ file tài liệu Hòa Phát TU09F
W915 x D450 x H1830
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 10%: 2,442,000 đ
Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU09
W915 x D450 x 1830 mm
Chưa VAT: 2,010,000 đ
Có VAT 10%: 2,211,000 đ
TU09K7GCK Tủ sắt Hòa Phát
W1350 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 3,450,000 đ
Có VAT 10%: 3,795,000 đ
Tủ sắt Hòa Phát TU09K7CK
W1350 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 3,190,000 đ
Có VAT 10%: 3,509,000 đ
TU09K3B (CAT09K3B) tủ trên 2 cánh kính,dưới 2 cánh sắt lùa Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,480,000 đ
Có VAT 10%: 2,728,000 đ
TU09K2B (CAT09K2B) tủ sắt tôn dầy nội thất hoà phát
1000 x 457 x 1830mm
Chưa VAT: 3,610,000 đ
Có VAT 10%: 3,971,000 đ
TU09K4B (CAT09K4B)tủ sắt tôn dầy nội thất hoà phát
1000 x 457 x 1830mm
Chưa VAT: 3,950,000 đ
Có VAT 10%: 4,345,000 đ
TU09K6B (CAT09K6B) tủ sắt tôn dầy nội thất hoà phát
W1000 x D450 x H1900 mm
Chưa VAT: 4,000,000 đ
Có VAT 10%: 4,400,000 đ
 	TU09K6C (CAT09K6C) tủ sắt bảo mật tôn dầy,mã khoá hoà phát
1000 x 457 x 1830mm
Chưa VAT: 5,110,000 đ
Có VAT 10%: 5,621,000 đ
TU09K4C (CAT09K4C) tủ sắt bảo mật tôn dầy,mã khoá hoà phát
W1000 x D450 x H1900 mm
Chưa VAT: 4,730,000 đ
Có VAT 10%: 5,203,000 đ
TU09K2C (CAT09K2C) tủ sắt tôn dầy có mã khoá nội thất hoà phát
1000 x 457 x 1830mm
Chưa VAT: 4,200,000 đ
Có VAT 10%: 4,620,000 đ
Tủ file tài liệu Hòa Phát TU06AD
W915 x D450 x H915 mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ