Hotline: 0904040588

Hộc bàn nhân viên

Hộc di động Hòa Phát SV/M3D
W400 x D500 x H590 mm
Chưa VAT: 600,000 đ
Có VAT 10%: 660,000 đ
Hộc di động Hòa Phát SV/M1D10
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 500,000 đ
Có VAT 10%: 550,000 đ
Hộc di động Hòa Phát SV/H1D1F
W400 x D500 x H445 mm
Chưa VAT: 535,000 đ
Có VAT 10%: 588,500 đ
Hộc di động Hòa Phát SV/H-3D
W400 x D500 x H445 mm
Chưa VAT: 475,000 đ
Có VAT 10%: 522,500 đ
Hộc di động Hòa Phát SV/H1D1O
W400 x D500 x H445 mm
Chưa VAT: 410,000 đ
Có VAT 10%: 451,000 đ
Hộc treo Hòa Phát HP-H1D10
W392 x D510 x H480 mm
Chưa VAT: 360,000 đ
Có VAT 10%: 396,000 đ
Hộc tài liệu Hòa Phát HP-H3D
W392 x D510 x H480 mm
Chưa VAT: 515,000 đ
Có VAT 10%: 566,500 đ
Hộc tài liệu Hòa Phát HPH1D1F
W392 x D510 x H480 mm
Chưa VAT: 490,000 đ
Có VAT 10%: 539,000 đ
Hộc tài liệu Hòa Phát HPM1D1F
W420 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 550,000 đ
Có VAT 10%: 605,000 đ
Hộ Hòa Phát SVSH3D
W400 x D510 x H610 mm
Chưa VAT: 670,000 đ
Có VAT 10%: 737,000 đ
Hộc Hòa Phát HS1
W398 x D553 x H696 mm
Chưa VAT: 1,025,000 đ
Có VAT 10%: 1,127,500 đ
Hộc tài liệu Hòa Phát SVM3D
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 570,000 đ
Có VAT 10%: 627,000 đ
Hộc Hòa Phát SVM1D1F
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 660,000 đ
Có VAT 10%: 726,000 đ
Hộc tài liệu Hòa Phát SV402H750
400x450x750
Chưa VAT: 825,000 đ
Có VAT 10%: 907,500 đ
HPH1D1F hộc treo 2 ngăn hòa phát
W396 x D468 x H444
Chưa VAT: 490,000 đ
Có VAT 10%: 539,000 đ
HPH3D Hộc treo 3 ngăn kéo hòa phát
W400 x D510 x H480mm
Chưa VAT: 390,000 đ
Có VAT 10%: 429,000 đ
ATM3D
400 X480 X590
Chưa VAT: 630,000 đ
Có VAT 10%: 693,000 đ
HPM3D Hộc di động 3 ngăn hòa phát
W420 x D480 x H 590mm
Chưa VAT: 510,000 đ
Có VAT 10%: 561,000 đ
HS1 hộc di động sắt hòa phát
W396 xD544 x H654mm
Chưa VAT: 1,110,000 đ
Có VAT 10%: 1,221,000 đ
NTM3D Hộc di động 3 ngăn hòa phát
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 670,000 đ
Có VAT 10%: 737,000 đ
NTM3F Hộc di động 3 ngăn hòa phát
W400 x D500 x H1030mm
Chưa VAT: 1,322,000 đ
Có VAT 10%: 1,454,200 đ
Hộc di động 3 ngăn NT-M3D
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 825,000 đ
Có VAT 10%: 907,500 đ
Hộc di động 3 ngăn NTM1D1F
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 810,000 đ
Có VAT 10%: 891,000 đ
Hộc di động 3 ngăn NTM3DA
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 710,000 đ
Có VAT 10%: 781,000 đ
Hộc sắt di động HS1D
W420 x D500 x H660 mm
Chưa VAT: 1,200,000 đ
Có VAT 10%: 1,320,000 đ
Hộc để tài liệu 3 ngăn kéo HRM3
.
Chưa VAT: 390,000 đ
Có VAT 10%: 429,000 đ