BMT11 (ML11) bàn máy vi tính khung sắt hòa phát
W945 x D550 x H750 mm
Chưa VAT: 880,000 đ
Có VAT 10%: 968,000 đ
Bàn vi tính khung sắt Hòa Phát  BMT46
W1000 x D620 x H1080 mm
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ
Bàn vi tính Hòa Phát SV204HL
W1200 x D750 x H750 mm
Chưa VAT: 1,310,000 đ
Có VAT 10%: 1,441,000 đ
Bàn vi tính Hòa Phát SV204SHL
W1200 x D625 x H750 mm
Chưa VAT: 1,245,000 đ
Có VAT 10%: 1,369,500 đ
Bàn vi tính Hòa Phát SV204
W1200 x D750 x H750 mm
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 10%: 1,265,000 đ
Bàn vi tính Hòa Phát SV204S
W1200 x D625 x H750 mm
Chưa VAT: 1,060,000 đ
Có VAT 10%: 1,166,000 đ
Bàn vi tính Hòa Phát SV202
W1200 x D750 x H750 mm
Chưa VAT: 1,380,000 đ
Có VAT 10%: 1,518,000 đ
Bàn vi tính Hòa Phát SV202S
W1200 x D625 x H750mm
Chưa VAT: 1,130,000 đ
Có VAT 10%: 1,243,000 đ
Bàn vi tính Hòa Phát HP204HL
W1200 x D750 x H750 mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
Bàn vi tính Hòa Phát HP204SHL
W1200 x D625 x H750 mm
Chưa VAT: 960,000 đ
Có VAT 10%: 1,056,000 đ
Bàn vi tính Hòa Phát HP204
W1200 x D750 x H750 mm
Chưa VAT: 990,000 đ
Có VAT 10%: 1,089,000 đ
Bàn vi tính Hòa Phát HP204S
W1200 x D625 x H750 mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ
Bàn vi tính Hòa Phát HP202
W1185 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 960,000 đ
Có VAT 10%: 1,056,000 đ
Bàn vi tính Hòa Phát HP202S
W1185 x D625 x H750 mm
Chưa VAT: 820,000 đ
Có VAT 10%: 902,000 đ
 Bàn máy tính NewTrend NTM120L
1200x700x750mm
Chưa VAT: 2,030,000 đ
Có VAT 10%: 2,233,000 đ
Bàn máy tính NewTrend NTM120A
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
BMT136 bàn máy vi tính khung sắt hòa phát
1100 x 730 x 1270
Chưa VAT: 1,520,000 đ
Có VAT 10%: 1,672,000 đ
Bàn máy tính Athena AT202S
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1,140,000 đ
Có VAT 10%: 1,254,000 đ
AT202 Bàn máy tính gỗ Melamine
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1,440,000 đ
Có VAT 10%: 1,584,000 đ
Bàn máy tính Athena AT204SHL
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1,235,000 đ
Có VAT 10%: 1,358,500 đ
Bàn máy tính Athena AT204HL
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1,290,000 đ
Có VAT 10%: 1,419,000 đ
Bàn máy tính Athena AT204S
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
Bàn máy tính Athena AT204
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
BNN-01-00, Bàn học ngoại ngữ
W1200 x D500 x H1200mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
Bàn máy tính khung sắt BMT02
W900 x D605 x H1005 mm
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ