Hotline: 0904040588

Bàn làm việc chân sắt

TH12 (TH120) bàn máy tính chân sắt mặt gỗ
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1,620,000 đ
Có VAT 10%: 1,782,000 đ
Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát LC1500
W1500 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3,320,000 đ
Có VAT 10%: 3,652,000 đ
Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát LC160
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3,510,000 đ
Có VAT 10%: 3,861,000 đ
Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát HU1500
1500x700x750mm(giá chưa bao gồm hộc+bàn phím)
Chưa VAT: 1,320,000 đ
Có VAT 10%: 1,452,000 đ
Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát HU16L
1600x700x750mm(giá chưa bao gồm hộc+bàn phím)
Chưa VAT: 1,385,000 đ
Có VAT 10%: 1,523,500 đ
BG05 Bàn hội trường khung sắt Hòa Phát có ngăn
W1500 x D450 x H750 mm
Chưa VAT: 6,510,000 đ
Có VAT 10%: 7,161,000 đ
Bàn chân sắt Hòa Phát HU12L
W1200 x D700 x H750mm(giá chưa bao gồm hộc+ bàn phím)
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
Bàn chân sắt Hòa Phát HU18
W1800 x D700 x H750mm(giá chưa bao gồm hộc+bàn phím)
Chưa VAT: 1,495,000 đ
Có VAT 10%: 1,644,500 đ
Bàn chân sắt Hòa Phát HU14L
1400x700x750mm(giá chưa bao gồm hộc và bàn phím)
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
Bàn chân sắt LC140
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3,100,000 đ
Có VAT 10%: 3,410,000 đ
BG05-512 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát không ngăn
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 580,000 đ
Có VAT 10%: 638,000 đ
BG05-518 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát có ngăn
W1800 x D500 x H750mm(gỗ dầy 18mm)
Chưa VAT: 810,000 đ
Có VAT 10%: 891,000 đ
BG05-712 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát có ngăn
W1200 x D700 x H750mm(gỗ dầy 18mm)
Chưa VAT: 766,000 đ
Có VAT 10%: 842,600 đ
BG05 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phá tkhông ngăn
W1500 x D450 x H750mm(gỗ dầy 18mm)
Chưa VAT: 630,000 đ
Có VAT 10%: 693,000 đ
BG05-512 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát có ngăn
W1200 x D500 x H750mm(gỗ dầy 18mm)
Chưa VAT: 630,000 đ
Có VAT 10%: 693,000 đ
BG05-514 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát không ngăn
W1400 x D500 x H750mm(gỗ dầy 18mm)
Chưa VAT: 610,000 đ
Có VAT 10%: 671,000 đ
BG05-514 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát có ngăn
W1400 x D500 x H750mm(gỗ dầy 18mm)
Chưa VAT: 662,000 đ
Có VAT 10%: 728,200 đ
BG05-516 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát có ngăn
W1600 x D500 x H750mm(gỗ dầy 18mm)
Chưa VAT: 772,000 đ
Có VAT 10%: 849,200 đ
BG05-518 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát không ngăn
W1800 x D500 x H750mm(gỗ dầy 18mm)
Chưa VAT: 715,000 đ
Có VAT 10%: 786,500 đ
BG05-712 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát không ngăn
W1200 x D700 x H750mm(gỗ dầy 18mm)
Chưa VAT: 685,000 đ
Có VAT 10%: 753,500 đ
BG06N-712 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện
W1200 x D700 x h750mm
Chưa VAT: 850,000 đ
Có VAT 10%: 935,000 đ
BG06N-518 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 940,000 đ
Có VAT 10%: 1,034,000 đ
BG06N-516 Bàn gấp khung sơn tĩn
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 870,000 đ
Có VAT 10%: 957,000 đ
BG06N-514 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 810,000 đ
Có VAT 10%: 891,000 đ
BG06N-512 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện
W1200 x D500 x h750mm
Chưa VAT: 695,000 đ
Có VAT 10%: 764,500 đ
BG06N Bàn gấp khung sơn tĩnh điện
W1500 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 820,000 đ
Có VAT 10%: 902,000 đ
BG06 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện
W1500 x D450 x H750 mm
Chưa VAT: 675,000 đ
Có VAT 10%: 742,500 đ
Bàn ăn gấp Hòa Phát BG06-512
W1200 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 550,000 đ
Có VAT 10%: 605,000 đ
Bàn ăn gấp Hòa Phát BG06-514
W1400 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 590,000 đ
Có VAT 10%: 649,000 đ
Bàn ăn gấp Hòa Phát BG06-516
W1600 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 630,000 đ
Có VAT 10%: 693,000 đ