Hộc di động Hòa Phát SV/M3D
W400 x D500 x H590 mm
Chưa VAT: 600,000 đ
Có VAT 10%: 660,000 đ
Hộc di động Hòa Phát SV/M1D10
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 500,000 đ
Có VAT 10%: 550,000 đ
Hộc di động Hòa Phát SV/H1D1F
W400 x D500 x H445 mm
Chưa VAT: 535,000 đ
Có VAT 10%: 588,500 đ
Hộc cố định Hòa Phát HRH1D1F
W400 x D456 x H630mm
Chưa VAT: 850,000 đ
Có VAT 10%: 935,000 đ
Hộc di động Hòa phát HRM1D1F
W400 x D500 x H610mm
Chưa VAT: 765,000 đ
Có VAT 10%: 841,500 đ
Hộc di động Hòa Phát HRM3D
W400 x D500 x H610mm
Chưa VAT: 780,000 đ
Có VAT 10%: 858,000 đ
hỗ trợ trực tuyến 0918.74.8338
024.6660.3838
024.6658.3939