Hotline: 0904040588

Bàn làm việc ghi chì

HP120SHL (HP1200SHL) bàn làm viêc hòa phát
1200x600x750
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
HP120HL (HP1200HL) bàn làm viêc hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 870,000 đ
Có VAT 10%: 957,000 đ
HP140HL (HP1400HL) bàn làm viêc hòa phát
1400x700x750
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
HP160HL (HP1600HL) Bàn hòa phát
1600x800x750
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
Bàn làm viêc Hòa Phát HP1800HL
1800x900x750
Chưa VAT: 1,255,000 đ
Có VAT 10%: 1,380,500 đ
HP150HL (HP1500HL) bàn làm việc hòa phát
1500X700X750
Chưa VAT: 950,000 đ
Có VAT 10%: 1,045,000 đ
HP120S (HP1200S) bàn làm việc hòa phát
1200x600x750
Chưa VAT: 570,000 đ
Có VAT 10%: 627,000 đ
HP120 (HP1200) bàn làm việc hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 640,000 đ
Có VAT 10%: 704,000 đ
HP140 (HP1400) bàn làm việc hòa phát
1400x700x750
Chưa VAT: 700,000 đ
Có VAT 10%: 770,000 đ
HP150 (HP1500) bàn làm việc hòa phát
W1500 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 750,000 đ
Có VAT 10%: 825,000 đ
HP160 (HP1600) Bàn làm việc hòa phát ghi chì
1600x800x750
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
Bàn họp Hòa Phát HPH1200
Ø1200mm x H750mm
Chưa VAT: 940,000 đ
Có VAT 10%: 1,034,000 đ
Bàn nhân viên Hòa Phát HP1800SHL
1800x750x750
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
HP100 (HP1000) bàn làm việchòa phát
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 560,000 đ
Có VAT 10%: 616,000 đ
HP100HL (HP1000HL) bàn làm việchòa phát
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 780,000 đ
Có VAT 10%: 858,000 đ
HP120HL3C (HP1200HL3C) nội thất hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,030,000 đ
Có VAT 10%: 1,133,000 đ
HP180Bàn làm việc hòa phát
W1800 x D900 x H750 mm
Chưa VAT: 960,000 đ
Có VAT 10%: 1,056,000 đ
HP180Sbàn làm việc không hộc hòa phát
1800x800x750mm
Chưa VAT: 880,000 đ
Có VAT 10%: 968,000 đ
Bàn làm việc ghi chì HP180
W1800 x D900 x H750 mm
Chưa VAT: 960,000 đ
Có VAT 10%: 1,056,000 đ