Hotline: 0904040588

Tủ phụ, hộc bàn giám đốc

Hộc cố định Hòa Phát HRH1D1F
W400 x D456 x H630mm
Chưa VAT: 850,000 đ
Có VAT 10%: 935,000 đ
Hộc di động Hòa phát HRM1D1F
W400 x D500 x H610mm
Chưa VAT: 765,000 đ
Có VAT 10%: 841,500 đ
Hộc di động Hòa Phát HRM3D
W400 x D500 x H610mm
Chưa VAT: 780,000 đ
Có VAT 10%: 858,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát HRTP01 BX
1204 x D456 x H610mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
Tủ phụ cố định Hòa Phát HRTP01
W1204 x D456 x H630mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát HRTP02BX
W1204 x D456 x H610mm
Chưa VAT: 1,550,000 đ
Có VAT 10%: 1,705,000 đ
Tủ phụ cố định Hòa Phát HRTP02
W1204 x D456 x H630mm
Chưa VAT: 1,600,000 đ
Có VAT 10%: 1,760,000 đ
Hộc di động Hòa Phát H-M1D1F
W420 x D500 x H620 mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP-04
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TPV1
W1200 x D440 x H660 mm
Chưa VAT: 2,800,000 đ
Có VAT 10%: 3,080,000 đ
Hộc di động Hòa Phát HV1-1D1F
W420 x D500 x H620 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Hộc di động Hòa Phát H-M1D1O
W420 x D500 x H620 mm
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
Hộc di động Hòa Phát HM3D
W420 x D500 x H620 mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP05
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP03
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 1,990,000 đ
Có VAT 10%: 2,189,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP02
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP01
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
FM-508-2#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W800 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3,300,000 đ
Có VAT 10%: 3,630,000 đ
FM-312#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3,980,000 đ
Có VAT 10%: 4,378,000 đ
FM-506-3#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3,980,000 đ
Có VAT 10%: 4,378,000 đ
FM-508-3#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3,980,000 đ
Có VAT 10%: 4,378,000 đ
FM-508-6#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W2400 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 8,240,000 đ
Có VAT 10%: 9,064,000 đ
FM-506-5#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W2000 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 7,280,000 đ
Có VAT 10%: 8,008,000 đ
FM-001#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W800 x D400 x H800mm
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
FM-002#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1200 x D400 x H800mm
Chưa VAT: 3,780,000 đ
Có VAT 10%: 4,158,000 đ
FM-003#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1200 x D400 x H800mm
Chưa VAT: 3,780,000 đ
Có VAT 10%: 4,158,000 đ
FM-366#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3,780,000 đ
Có VAT 10%: 4,158,000 đ
M3DV1 hộc di động verneer hòa phát
W420 x D500 x H620mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
M3DV2 hộc di động verneer hòa phát
W420 x D500 x H620mm
Chưa VAT: 1,570,000 đ
Có VAT 10%: 1,727,000 đ
HRH3D hộc cố định 3 ngăn hoà phát
400x500x630mm
Chưa VAT: 950,000 đ
Có VAT 10%: 1,045,000 đ