Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPVM3
W1200 x D440 x H660mm
Chưa VAT: 2,060,000 đ
Có VAT 10%: 2,266,000 đ
Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPVM2
W1600 x D500 x H660mm
Chưa VAT: 2,900,000 đ
Có VAT 10%: 3,190,000 đ
Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPVM1
W1200 x D440 x H660mm
Chưa VAT: 2,085,000 đ
Có VAT 10%: 2,293,500 đ
Hộc tài liệu Veneer M3DVM1
W420 x D500 x H620mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
Tủ phụ di động TPV11
W1185 x D385 x H660 mm
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
Hộc di động 3 ngăn M3DV11
W385 x D485 x H660 mm
Chưa VAT: 936,000 đ
Có VAT 10%: 1,029,600 đ
Hộc di động Hòa Phát M3DV10
W385 x D485 x H660 mm
Chưa VAT: 936,000 đ
Có VAT 10%: 1,029,600 đ
TP06H2 tủ phụ gỗ MDF phủ sơn PU nội thất hòa phát
W1200 x D420 x H760mm
Chưa VAT: 1,700,000 đ
Có VAT 10%: 1,870,000 đ
TP06H1 tủ phụ gỗ MDF phủ sơn PU nội thất hòa phát
W1200 x D420 x H760mm
Chưa VAT: 1,600,000 đ
Có VAT 10%: 1,760,000 đ
TPV3 Tủ phụ gỗ verneer Hòa Phát
W1200xD440XH660
Chưa VAT: 2,800,000 đ
Có VAT 10%: 3,080,000 đ
FM-366#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3,780,000 đ
Có VAT 10%: 4,158,000 đ
FM-003#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1200 x D400 x H800mm
Chưa VAT: 3,780,000 đ
Có VAT 10%: 4,158,000 đ
FM-002#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1200 x D400 x H800mm
Chưa VAT: 3,780,000 đ
Có VAT 10%: 4,158,000 đ
FM-001#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W800 x D400 x H800mm
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
FM-506-5#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W2000 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 7,280,000 đ
Có VAT 10%: 8,008,000 đ
FM-508-6#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W2400 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 8,240,000 đ
Có VAT 10%: 9,064,000 đ
FM-508-3#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3,980,000 đ
Có VAT 10%: 4,378,000 đ
FM-506-3#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3,980,000 đ
Có VAT 10%: 4,378,000 đ
FM-312#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3,980,000 đ
Có VAT 10%: 4,378,000 đ
FM-508-2#P tủ tài liệu,hồ sơ fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W800 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3,300,000 đ
Có VAT 10%: 3,630,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP01
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP02
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP03
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 1,990,000 đ
Có VAT 10%: 2,189,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP05
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
Hộc di động Hòa Phát HM3D
W420 x D500 x H620 mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ
Hộc di động Hòa Phát H-M1D1O
W420 x D500 x H620 mm
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
Hộc di động Hòa Phát HV1-1D1F
W420 x D500 x H620 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Tủ phụ di động Hòa Phát TPV1
W1200 x D440 x H660 mm
Chưa VAT: 2,800,000 đ
Có VAT 10%: 3,080,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP-04
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
Hộc di động Hòa Phát H-M1D1F
W420 x D500 x H620 mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ