Hotline: 0904040588

Tủ gỗ sơn PU cao cấp

Tủ tài liệu Hòa Phát DC1800H6
w1800xD420xH2000
Chưa VAT: 5,900,000 đ
Có VAT 10%: 6,490,000 đ
Tủ tài liệu Hòa Phát DC2000H5
W2000 x D468 x H1850 mm
Chưa VAT: 5,995,000 đ
Có VAT 10%: 6,594,500 đ
Tủ tài liệu Hòa Phát DC2200H2
W2200 x D530 x H2000 mm
Chưa VAT: 7,290,000 đ
Có VAT 10%: 8,019,000 đ
Tủ tài liệu Hòa Phát DC1850H9
W1850 x D460 x H1875 mm
Chưa VAT: 6,600,000 đ
Có VAT 10%: 7,260,000 đ
Tủ tài liệu Hòa Phát DC1350H10
W1350 x D450 x H2000 mm
Chưa VAT: 5,100,000 đ
Có VAT 10%: 5,610,000 đ
Tủ tài liệu Hòa Phát DC1350H5
W1350 x D450 x H2000 mm
Chưa VAT: 4,890,000 đ
Có VAT 10%: 5,379,000 đ
Tủ tài liệu Hòa Phát DC1350H4
W1350 x D450 x H2000 mm
Chưa VAT: 4,150,000 đ
Có VAT 10%: 4,565,000 đ
Tủ tài liệu Hòa Phát DC1350H3
W1350 x D450 x H2000 mm
Chưa VAT: 5,030,000 đ
Có VAT 10%: 5,533,000 đ
Tủ gỗ sơn PU cao cấp Hòa Phát DC1840H1
W1800 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 5,800,000 đ
Có VAT 10%: 6,380,000 đ
Tủ gỗ sơn PU Cao cấp Hòa Phát DC1350H11
W1300 x D500 x H2000mm
Chưa VAT: 4,130,000 đ
Có VAT 10%: 4,543,000 đ
Tủ thấp giám đốc Hòa Phát DC8040H1
W800 x D400 x H800 mm
Chưa VAT: 1,530,000 đ
Có VAT 10%: 1,683,000 đ
DC940H1 (DC940C)Tủ giám đốc hòa phát
W900 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 3,015,000 đ
Có VAT 10%: 3,316,500 đ
DC940H2 (DC940K) tủ sơn cao cấp hòa phát
W900 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 3,570,000 đ
Có VAT 10%: 3,927,000 đ
Tủ gỗ sơn PU cao cấp Hòa Phát DC1350H1
W1350 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 4,170,000 đ
Có VAT 10%: 4,587,000 đ
DC2000H9 tủ gỗ MDF phủ sơn PU nội thất hòa phát
W1850 x D460 x H2000mm
Chưa VAT: 6,970,000 đ
Có VAT 10%: 7,667,000 đ
DC940H3 tủ giám đốc gỗ nội thất hòa phát
W900 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3,160,000 đ
Có VAT 10%: 3,476,000 đ
DC940H3+DC1340H1 nội thất hòa phát
W2250 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 6,990,000 đ
Có VAT 10%: 7,689,000 đ
DC940H4 tủ giám đốc gỗ nội thất hòa phát
W900 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 2,912,000 đ
Có VAT 10%: 3,203,200 đ
02 tủ DC940H4 + DC940H1
W2700 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 8,700,000 đ
Có VAT 10%: 9,570,000 đ
DC940H4+DC1350H12+DC940H1 gỗ MDF hòa phát
W2700 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 9,050,000 đ
Có VAT 10%: 9,955,000 đ
DC940H5 tủ giám đốc hòa phát
W900 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 2,555,000 đ
Có VAT 10%: 2,810,500 đ
DC1350H12 tủ giám đốc hòa phát
W1350 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3,590,000 đ
Có VAT 10%: 3,949,000 đ
Tủ thấp giám đốc Hòa Phát DC8040H2
W800 x D400 x H1000 mm
Chưa VAT: 1,730,000 đ
Có VAT 10%: 1,903,000 đ
Tủ giám đốc Hòa Phát DC1340H1
W1350 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 4,150,000 đ
Có VAT 10%: 4,565,000 đ