Hotline: 0904040588

Bàn trưởng phòng

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600T
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 2,160,000 đ
Có VAT 10%: 2,376,000 đ
Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600H
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 3,200,000 đ
Có VAT 10%: 3,520,000 đ
Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400G
W1400 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 2,550,000 đ
Có VAT 10%: 2,805,000 đ
Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400C
W1400 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 2,175,000 đ
Có VAT 10%: 2,392,500 đ
Bàn nhân viên Hòa Phát OD1200B
W1200 x D700 x H760 mm(hàng đặt)
Chưa VAT: 1,590,000 đ
Có VAT 10%: 1,749,000 đ
Bàn nhân viên Hòa Phát OD1200A
W1200 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 1,560,000 đ
Có VAT 10%: 1,716,000 đ
Bàn làm việc Hòa Phát OD1200C
W1200 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 1,615,000 đ
Có VAT 10%: 1,776,500 đ
Bàn làm việc Hòa Phát OD1200D
W1200 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 1,540,000 đ
Có VAT 10%: 1,694,000 đ
HRP1600 (HR1600) bàn lãnh đạo royal hòa phát
W1594 x D850x H750mm
Chưa VAT: 3,100,000 đ
Có VAT 10%: 3,410,000 đ
OD1200E bàn máy tính gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1200 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 1,615,000 đ
Có VAT 10%: 1,776,500 đ
ET1600N bàn làm việc gỗ sơn nội thất hoà phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 2,185,000 đ
Có VAT 10%: 2,403,500 đ
OD1200F bàn làm việc và bàn máy tính gỗ hòa phát
W1200 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 1,820,000 đ
Có VAT 10%: 2,002,000 đ
HR160C1Y1 (HR1600C1Y1)
W1600 x D1750 x H750mm
Chưa VAT: 3,010,000 đ
Có VAT 10%: 3,311,000 đ
ET1400K Bàn sơn PU
W1400 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 2,270,000 đ
Có VAT 10%: 2,497,000 đ
ET1600K Bàn sơn PU cao cấp
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 3,225,000 đ
Có VAT 10%: 3,547,500 đ
Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400D
W1400 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 10%: 2,200,000 đ
ET1400B bàn làm việc trưởng
W1400 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 2,140,000 đ
Có VAT 10%: 2,354,000 đ
Bàn trưởng phòng ET1600E
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 2,960,000 đ
Có VAT 10%: 3,256,000 đ
Bàn trưởng phòng ET1600F
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 10%: 2,442,000 đ
Bàn trưởng phòng ET1600M
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 1,950,000 đ
Có VAT 10%: 2,145,000 đ
Bàn trưởng phòng ET1400A
W1400 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 2,590,000 đ
Có VAT 10%: 2,849,000 đ
Bàn trưởng phòng Hòa Phát HR160C1
W1600 x D1750 x H750mm
Chưa VAT: 2,940,000 đ
Có VAT 10%: 3,234,000 đ