Hotline: 0904040588

Bàn giám đốc phủ PU

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H37
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3,300,000 đ
Có VAT 10%: 3,630,000 đ
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H27
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3,080,000 đ
Có VAT 10%: 3,388,000 đ
DT1890H24 bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2,990,000 đ
Có VAT 10%: 3,289,000 đ
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H34
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3,340,000 đ
Có VAT 10%: 3,674,000 đ
Bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H36
W1800 x 900 x 750mm
Chưa VAT: 3,230,000 đ
Có VAT 10%: 3,553,000 đ
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H5
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 2,910,000 đ
Có VAT 10%: 3,201,000 đ
Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890H40
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3,760,000 đ
Có VAT 10%: 4,136,000 đ
Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1680H39
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890H35
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3,140,000 đ
Có VAT 10%: 3,454,000 đ
Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890H34
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3,695,000 đ
Có VAT 10%: 4,064,500 đ
Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890H32
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3,600,000 đ
Có VAT 10%: 3,960,000 đ
Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890H28
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT2010H7
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 5,489,000 đ
Có VAT 10%: 6,037,900 đ
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H3
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3,100,000 đ
Có VAT 10%: 3,410,000 đ
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H4
2000x1000x760mm
Chưa VAT: 5,489,000 đ
Có VAT 10%: 6,037,900 đ
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H6
2000x1000x760mm
Chưa VAT: 3,500,000 đ
Có VAT 10%: 3,850,000 đ
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H41
1800x900x760mm
Chưa VAT: 3,630,000 đ
Có VAT 10%: 3,993,000 đ
DT1890H43 Bàn giám đốc sơn hòa phát
1800x900x760mm
Chưa VAT: 3,310,000 đ
Có VAT 10%: 3,641,000 đ
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H4
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2,560,000 đ
Có VAT 10%: 2,816,000 đ
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H6
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2,995,000 đ
Có VAT 10%: 3,294,500 đ
Bàn giám đốc gỗ PU cao cấp Hòa Phát DT1890V3
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,930,000 đ
Có VAT 10%: 4,323,000 đ
DT1890H1 bàn giám đốc,lãnh đạo,hoà phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
DT2010H25 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3,600,000 đ
Có VAT 10%: 3,960,000 đ
DT2010H26 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3,500,000 đ
Có VAT 10%: 3,850,000 đ
DT2010H35 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3,800,000 đ
Có VAT 10%: 4,180,000 đ
DT2010H37 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4,000,000 đ
Có VAT 10%: 4,400,000 đ
DT2010H40 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4,300,000 đ
Có VAT 10%: 4,730,000 đ
DT2010H12 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3,700,000 đ
Có VAT 10%: 4,070,000 đ
DT1890H12 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,010,000 đ
Có VAT 10%: 3,311,000 đ
DT1890H15 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,190,000 đ
Có VAT 10%: 3,509,000 đ