Hotline: 0904040588

Bàn giám đốc gỗ Verneer

Bàn giám đốc Veneer DT1890VM4
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 4,000,000 đ
Có VAT 10%: 4,400,000 đ
DT1890V2 Bàn giám đốc gỗ verneer Hòa Phát
W1800 x 900 x 760mm
Chưa VAT: 3,700,000 đ
Có VAT 10%: 4,070,000 đ
Bộ bàn Hòa Phát DT1890V1
1800x900x760
Chưa VAT: 3,700,000 đ
Có VAT 10%: 4,070,000 đ
Bàn giám đốc Veneer Hòa Phát DT1890V4
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 4,400,000 đ
Có VAT 10%: 4,840,000 đ
Bàn giám đốc Veneer Hòa Phát DT2010V4
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 5,500,000 đ
Có VAT 10%: 6,050,000 đ
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT3200H1
W3200 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 11,450,000 đ
Có VAT 10%: 12,595,000 đ
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT3012H2
W3200 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 10,500,000 đ
Có VAT 10%: 11,550,000 đ
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V2
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 5,500,000 đ
Có VAT 10%: 6,050,000 đ
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V8
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 13,000,000 đ
Có VAT 10%: 14,300,000 đ
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V5
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 5,900,000 đ
Có VAT 10%: 6,490,000 đ
DT1890V1A bàn giám đốc hoà phát gỗ verneer
1800x900x760mm
Chưa VAT: 9,350,000 đ
Có VAT 10%: 10,285,000 đ
DT2411V6 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
2400 x 1150 x 760mm
Chưa VAT: 7,900,000 đ
Có VAT 10%: 8,690,000 đ
DT3212V7 (DT3200H1) Bàn lãnh đạo gỗ veneer
W3200 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 10,800,000 đ
Có VAT 10%: 11,880,000 đ
DT3012V8  bàn lãnh đạo gỗ veneer
W3000 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 10,000,000 đ
Có VAT 10%: 11,000,000 đ
DT2010V9 Bàn lãnh đạo cao cấp chất liệu Verneer
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 8,000,000 đ
Có VAT 10%: 8,800,000 đ
Bàn giám đốc DT2010V10
W2000 x D1000 x H750 mm
Chưa VAT: 7,500,000 đ
Có VAT 10%: 8,250,000 đ
Bàn giám đốc cao cấp DT1890V11
W1800 x D900 x H750 mm
Chưa VAT: 5,800,000 đ
Có VAT 10%: 6,380,000 đ
Bàn giám đốc Veneer DT2010V1
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 4,995,000 đ
Có VAT 10%: 5,494,500 đ
Bàn giám đốc Veneer DT2010V3
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 4,600,000 đ
Có VAT 10%: 5,060,000 đ
Bàn giám đốc Veneer DT2411V5
W2400 x D1100 x H760 mm
Chưa VAT: 6,900,000 đ
Có VAT 10%: 7,590,000 đ
Bàn giám đốc Veneer DT1890V14
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 6,700,000 đ
Có VAT 10%: 7,370,000 đ
Bàn giám đốc Veneer DT2010V14
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 8,650,000 đ
Có VAT 10%: 9,515,000 đ
Bàn giám đốc Veneer DT1890VM1
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3,200,000 đ
Có VAT 10%: 3,520,000 đ
Bàn giám đốc Veneer DT2010VM1
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 4,100,000 đ
Có VAT 10%: 4,510,000 đ
Bàn giám đốc Veneer DT2010VM2
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 4,100,000 đ
Có VAT 10%: 4,510,000 đ
Bàn giám đốc Veneer DT1890VM3
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 4,000,000 đ
Có VAT 10%: 4,400,000 đ
Bàn giám đốc Veneer DT2010VM3
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 4,600,000 đ
Có VAT 10%: 5,060,000 đ
Bàn giám đốc Veneer DT2010VM4
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 5,000,000 đ
Có VAT 10%: 5,500,000 đ
Bàn giám đốc Veneer DT2010VM5
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 5,700,000 đ
Có VAT 10%: 6,270,000 đ
Bàn giám đốc Veneer DT2411VM5
W2400 x D1100 x H760 mm
Chưa VAT: 6,600,000 đ
Có VAT 10%: 7,260,000 đ