Hotline: 0904040588
Bàn nhân viên Xuân Hòa BOV-04-00

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn nhân viên Xuân Hòa BOV-1205-V
1200x500x750
Chưa VAT: 578,000 đ
Có VAT 10%: 635,800 đ
Bàn nhân viên Xuân Hòa BOV-1205B
1200x500x750
Chưa VAT: 625,000 đ
Có VAT 10%: 687,500 đ
Bàn nhân viên Xuân Hòa BOV-1205BC
1200x500x750
Chưa VAT: 736,000 đ
Có VAT 10%: 809,600 đ
Bàn nhân viên Xuân Hòa TAB-10-05IB
1000x500x750
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
BOV-1405 bàn gấp chân sắt nội thất xuân hòa
1400X500X750
Chưa VAT: 680,000 đ
Có VAT 10%: 748,000 đ
BOV-1605 bàn gấp chân sắt nội thất xuân hòa
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 765,000 đ
Có VAT 10%: 841,500 đ
TAB-16-08I
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1,270,000 đ
Có VAT 10%: 1,397,000 đ
TAB-12-07I bàn làm việc chân sắt mặt gỗ xuân hòa
W1200 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 981,000 đ
Có VAT 10%: 1,079,100 đ
TAB-12-06I bàn làm việc chân sắt mặt gỗ xuân hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 916,000 đ
Có VAT 10%: 1,007,600 đ
TAB-10-06I bàn làm việc chân sắt mặt gỗ xuân hòa
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 906,000 đ
Có VAT 10%: 996,600 đ
TAB-14-06I bàn làm việc chân sắt mặt gỗ xuân hòa
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,030,000 đ
Có VAT 10%: 1,133,000 đ
TAB-14-07I bàn làm việc chân sắt mặt gỗ xuân hòa
W1400 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1,070,000 đ
Có VAT 10%: 1,177,000 đ
TAB-16-06I bàn làm việc chân sắt mặt gỗ xuân hòa
W1600 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,135,000 đ
Có VAT 10%: 1,248,500 đ
TAB-12-05I bàn làm việc chân sắt mặt gỗ xuân hòa
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 895,000 đ
Có VAT 10%: 984,500 đ
TAB-14-05I bàn làm việc chân sắt mặt gỗ xuân hòa
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,058,000 đ
Có VAT 10%: 1,163,800 đ
TAB-16-05I bàn làm việc chân sắt mặt gỗ xuân hòa
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
TAB-18-06I bàn làm việc chân sắt mặt gỗ xuân hòa
W1800 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,276,000 đ
Có VAT 10%: 1,403,600 đ
TAB-18-05I bàn làm việc chân sắt mặt gỗ xuân hòa
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,395,000 đ
Có VAT 10%: 1,534,500 đ
BOV-Ø1800 bàn ăn chân sắt gấp mặt gỗ xuân hòa
BOV-Ø1800x750m
Chưa VAT: 2,425,000 đ
Có VAT 10%: 2,667,500 đ
TAB-10-06IB bàn làm việc chân sắt xuân hòa
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
TAB-10-06IV bàn làm việc chân sắt mặt gỗ xuân hòa

Chưa VAT: 906,000 đ
Có VAT 10%: 996,600 đ
TAB-10-06IBGxuân hòa
1000x600x750mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
TAB-10-05I bàn làm việc chân sắt mặt gỗ xuân hòa
W1000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 818,000 đ
Có VAT 10%: 899,800 đ
TAB-10-05I-G xuân hòa
1000x500x750mm
Chưa VAT: 780,000 đ
Có VAT 10%: 858,000 đ
TAB-10-05IB-G xuân hòa
1000x500x750
Chưa VAT: 860,000 đ
Có VAT 10%: 946,000 đ
TAB-12-05I-G xuân hòa
1200x500x750mm
Chưa VAT: 850,000 đ
Có VAT 10%: 935,000 đ
TAB-12-06I-G xuân hòa
1200x600x750mm
Chưa VAT: 870,000 đ
Có VAT 10%: 957,000 đ
TAB-12-05IB-G xuân hòa
1200x500x750mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ
TAB-12-06IB-G xuân hòa
1200x600x750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ