BOV-1605B-mầu vàng
1600x500x750mm
Chưa VAT: 912,000 đ
Có VAT 10%: 1,003,200 đ
BOV-1805 bàn gấp chân sắt nội thất xuân hòa
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
BOV-1805B bàn gấp chân sắt nội thất xuân hòa
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
BOV-1605-G xuân hòa
1600x500x750mm
Chưa VAT: 720,000 đ
Có VAT 10%: 792,000 đ
BOV-1605BC-G xuân hòa
1600x500x750mm
Chưa VAT: 940,000 đ
Có VAT 10%: 1,034,000 đ
BOV-1605B bàn gấp chân sắt nội thất xuân hòa
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 865,000 đ
Có VAT 10%: 951,500 đ
BOV-1405B-G bàn gấp chân sắt nội thất xuân hòa

Chưa VAT: 690,000 đ
Có VAT 10%: 759,000 đ
BOV-1205B-V xuân hòa
1200x500x750mm
Chưa VAT: 625,000 đ
Có VAT 10%: 687,500 đ
BOV-1205-G xuân hòa
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 578,000 đ
Có VAT 10%: 635,800 đ
BOV-1207-G xuân hòa
1200x700x750mm
Chưa VAT: 657,000 đ
Có VAT 10%: 722,700 đ
BOV-1205BC-G xuân hòa
1200x500x750mm
Chưa VAT: 736,000 đ
Có VAT 10%: 809,600 đ
BOV-1207-V bàn gấp chân sắt nội thất xuân hòa
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 657,000 đ
Có VAT 10%: 722,700 đ
TAB-18-06IB-G xuân hòa
1800x600x750mm
Chưa VAT: 1,220,000 đ
Có VAT 10%: 1,342,000 đ
TAB-18-05IB-G xuân hòa
1800x500x750mm
Chưa VAT: 1,120,000 đ
Có VAT 10%: 1,232,000 đ
TAB-18-06I-mầu ghi-G xuân hòa
1800x600x750mm
Chưa VAT: 1,170,000 đ
Có VAT 10%: 1,287,000 đ
TAB-18-05I-mầu ghi-G xuân hòa
1800x500x750mm
Chưa VAT: 1,120,000 đ
Có VAT 10%: 1,232,000 đ
TAB-18-06IB bàn làm việc chân sắt xuân hòa
W1800 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 10%: 1,375,000 đ
TAB-18-05IB bàn làm việc chân sắt xuân hòa
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,170,000 đ
Có VAT 10%: 1,287,000 đ
TAB-16-06IB-G xuân hòa
1600x600x750mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
TAB-16-05IB-G xuân hòa
1600x500x750mm
Chưa VAT: 1,190,000 đ
Có VAT 10%: 1,309,000 đ
TAB-16-06I-G xuân hòa
1600x600x750mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
TAB-16-05I-G xuân hòa
1600x500x750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
TAB-16-06IB bàn làm việc chân sắt xuân hòa
W1600 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,230,000 đ
Có VAT 10%: 1,353,000 đ
TAB-16-05IB bàn làm việc chân sắt xuân hòa
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT 10%: 1,226,500 đ
TAB-14-06I-G xuân hòa
1400x600x750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
TAB-14-05I-G xuân hòa
1400x500x750mm
Chưa VAT: 973,000 đ
Có VAT 10%: 1,070,300 đ
TAB-14-05IB-G xuân hòa
1400x500x750
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
TAB-14-06IB bàn làm việc chân sắt xuân hòa
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,060,000 đ
Có VAT 10%: 1,166,000 đ
TAB-14-06IB-G bàn làm việc chân sắt xuân hòa
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
TAB-14-05IB bàn làm việc chân sắt xuân hòa
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 973,000 đ
Có VAT 10%: 1,070,300 đ