BGD-04-00, Bàn lãnh đạo Xuân Hòa
2000x1000x750mm
Chưa VAT: 3,800,000 đ
Có VAT 10%: 4,180,000 đ
Bàn nhân viên Xuân Hòa BOV-04-00

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn nhân viên Xuân Hòa BOV-1205-V
1200x500x750
Chưa VAT: 578,000 đ
Có VAT 10%: 635,800 đ
Bàn nhân viên Xuân Hòa BOV-1205B
1200x500x750
Chưa VAT: 625,000 đ
Có VAT 10%: 687,500 đ
Bàn nhân viên Xuân Hòa BVP-01-00
1200x600x750
Chưa VAT: 590,000 đ
Có VAT 10%: 649,000 đ
BVP-01-00B V
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
BVT-06-00 bàn máy vi tính nội thất xuân hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,030,000 đ
Có VAT 10%: 1,133,000 đ
BVT-01-00 bàn máy vi tính nội thất xuân hòa
W600 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 650,000 đ
Có VAT 10%: 715,000 đ
BVT-03-00 bàn máy vi tính gỗ xuân hòa
W1040 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
BVT-05-00 bàn máy vi tính gỗ xuân hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 935,000 đ
Có VAT 10%: 1,028,500 đ
Bàn họp Xuân Hòa BC1

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn họp Xuân Hòa BCG-03-00
600x600x750
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn họp Xuân Hòa BHE-05-00
3000x1200x750
Chưa VAT: 2,955,000 đ
Có VAT 10%: 3,250,500 đ
BOV-Ø1600 bàn ăn chân sắt gấp mặt gỗ xuân hòa
Ø1600x750mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
BOV-Ø1400 bàn ăn chân sắt gấp mặt gỗ xuân hòa
Ø1400 x750mm
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
BOV-1405BC bàn làm việc nội thất xuân hoà
1400x500x750mm
Chưa VAT: 803,000 đ
Có VAT 10%: 883,300 đ
Bàn nhân viên Xuân Hòa HBG-04-00
420X460X570
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
Bàn nhân viên Xuân Hòa HBG-05-00

Chưa VAT: 640,000 đ
Có VAT 10%: 704,000 đ
HBG-04-01-mầu vân sáng-hộc di động nội thất xuân hòa
420X460X650mm
Chưa VAT: 660,000 đ
Có VAT 10%: 726,000 đ
hỗ trợ trực tuyến 0918.74.8338
024.6660.3838
024.6658.3939