Ghế da thật cao cấp

Ghế xoay GX501 ghế da thật 190
W710xD900xH1140-1190mm.
Chưa VAT: 7,630,000 đ
Có VAT 10%: 8,393,000 đ
Ghế xoay GX502. Ghế da thật 190
W710xD900xH1140-1190mm.
Chưa VAT: 7,730,000 đ
Có VAT 10%: 8,503,000 đ
Ghế xoay GX503 Ghế xoay da thật 190
W710xD900xH1140-1190mm
Chưa VAT: 7,730,000 đ
Có VAT 10%: 8,503,000 đ
Ghế xoay GX504 Ghế da 190
W660xD810xH1070-1110mm.
Chưa VAT: 3,915,000 đ
Có VAT 10%: 4,306,500 đ
Ghế xoay GX505 Ghế 190
W660xD810xH1070-1110mm.
Chưa VAT: 3,815,000 đ
Có VAT 10%: 4,196,500 đ
GX502 đen
W710xD900xH1140-1190mm.
Chưa VAT: 7,630,000 đ
Có VAT 10%: 8,393,000 đ
GX503 vàng bò
W710xD900xH1140-1190mm
Chưa VAT: 7,730,000 đ
Có VAT 10%: 8,503,000 đ
Ghế xoay GX506
W660xD820xH(1090-1170)mm.
Chưa VAT: 3,820,000 đ
Có VAT 10%: 4,202,000 đ