DT1890V2 Bàn giám đốc gỗ verneer Hòa Phát
W1800 x 900 x 760mm
Chưa VAT: 3,700,000 đ
Có VAT 10%: 4,070,000 đ
Bộ bàn Hòa Phát DT1890V1
1800x900x760
Chưa VAT: 3,700,000 đ
Có VAT 10%: 4,070,000 đ
Bàn giám đốc Veneer Hòa Phát DT1890V4
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 4,400,000 đ
Có VAT 10%: 4,840,000 đ
Bàn giám đốc Hòa Phát HR1680CN-Y1
W1600 x D1624 x H750mm
Chưa VAT: 4,346,000 đ
Có VAT 10%: 4,780,600 đ
HRP1885Y1 (HR1885CN-Y1) bàn giám đốc,lãnh đạo Royal hòa phát
W1800 x D1700 x H760mm
Chưa VAT: 4,095,000 đ
Có VAT 10%: 4,504,500 đ
NT-1800C mầu L2,M12 bàn làm việc trưởng phòng hoà phát
W1800 x D850 x H750mm
Chưa VAT: 1,830,000 đ
Có VAT 10%: 2,013,000 đ
Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890H40
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3,760,000 đ
Có VAT 10%: 4,136,000 đ
Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1680H39
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890H35
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3,140,000 đ
Có VAT 10%: 3,454,000 đ
Bàn Newtrend NTP1800
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3,200,000 đ
Có VAT 10%: 3,520,000 đ
Bàn Newtrend NTP1880
W1800 x D1700 x H750mm
Chưa VAT: 3,100,000 đ
Có VAT 10%: 3,410,000 đ
NTP2050 (TP2050K ) bàn làm việc gỗ newtren hòa phát
W2050 x D1800 x H750mm
Chưa VAT: 3,435,000 đ
Có VAT 10%: 3,778,500 đ
Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600T
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 2,160,000 đ
Có VAT 10%: 2,376,000 đ
Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600H
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 320,000 đ
Có VAT 10%: 352,000 đ
Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400G
W1400 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 2,550,000 đ
Có VAT 10%: 2,805,000 đ