BCF-01-00-vuông bàn cà phê chân sắt mặt kính
600 x 600x750mm
Chưa VAT: 630,000 đ
Có VAT 10%: 693,000 đ
BÀN-CAFE-BCF-02-00
600xW600xH720
Chưa VAT: 430,000 đ
Có VAT 10%: 473,000 đ
BÀN-CAFE-BCFM-05-00
600xW600xH720
Chưa VAT: 730,000 đ
Có VAT 10%: 803,000 đ
BÀN CAFE BCFS-05-00
600xW600xH720
Chưa VAT: 670,000 đ
Có VAT 10%: 737,000 đ
BCF-04-00 Xuân Hòa
700xW700xH750
Chưa VAT: 580,000 đ
Có VAT 10%: 638,000 đ
BCFM-06-00 Xuân Hòa
600xW600xH720
Chưa VAT: 790,000 đ
Có VAT 10%: 869,000 đ
BCFS-06-00. Bàn CF XH
L600xW600xH720
Chưa VAT: 730,000 đ
Có VAT 10%: 803,000 đ
BCFI-05-00 XH. Bàn cafe
L600xW600xH720
Chưa VAT: 730,000 đ
Có VAT 10%: 803,000 đ
hỗ trợ trực tuyến 0918.74.8338
024.6660.3838
024.6658.3939