Hotline: 0904040588
Tủ để đồ cá nhân Xuân Hòa LK-2N-01
378x450x1830 mm(hàng đặt)
Chưa VAT: 1,270,000 đ
Có VAT 10%: 1,397,000 đ
Tủ locker Xuân Hòa LK-6N-01
380x450x1830(hàng đặt)
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
Tủ locker Xuân Hòa LK-18N-03
915x450x1830
Chưa VAT: 3,880,000 đ
Có VAT 10%: 4,268,000 đ
Tủ locker Xuân Hòa CA-8D
1000x450x1830
Chưa VAT: 2,945,000 đ
Có VAT 10%: 3,239,500 đ
Tủ locker Xuân Hòa LK-20N-05
W1530 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 4,670,000 đ
Có VAT 10%: 5,137,000 đ
Tủ locker Xuân Hòa LK-12N-03
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,170,000 đ
Có VAT 10%: 3,487,000 đ
Tủ locker Xuân Hòa LK-2N-01D
W380 x D450 x H1830mm(hàng đặt)
Chưa VAT: 1,235,000 đ
Có VAT 10%: 1,358,500 đ
LK-4N-01 tủ sắt locker nội thất xuân hòa
W380 x D450 x H1830mm(hàng đặt)
Chưa VAT: 1,470,000 đ
Có VAT 10%: 1,617,000 đ
CA-8DS tủ để tài liệu,hồ sơ nội thất xuân hòa
764x450x1830mm
Chưa VAT: 2,430,000 đ
Có VAT 10%: 2,673,000 đ
LK-9N-03
915x450x1830mm
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
LK-6N-03 Tủ sắt 3 khoang
915x450x1830(hàng đặt)
Chưa VAT: 2,940,000 đ
Có VAT 10%: 3,234,000 đ