Hotline: 0904040588
GPC02-2X ghế chờ nội thất hòa phát đệm xanh
W1250 X D688 X H400-800
Chưa VAT: 2,242,000 đ
Có VAT 10%: 2,466,200 đ
GPC02-3X ghế chờ nội thất hòa phát đệm xanh
W1800 x D688 x H400-800mm
Chưa VAT: 2,845,000 đ
Có VAT 10%: 3,129,500 đ
GPC02-4X ghế chờ nội thất hòa phát đệm xanh
W2600 x D688 x H800 mm.
Chưa VAT: 3,225,000 đ
Có VAT 10%: 3,547,500 đ
GPC02-5X ghế chờ nội thất hòa phát đệm xanh
W3000 x D688 x H400-800mm
Chưa VAT: 4,420,000 đ
Có VAT 10%: 4,862,000 đ
GS-31-11H ghế phòng chờ Xuân Hòa
W2020 X D430 X H740
Chưa VAT: 1,165,000 đ
Có VAT 10%: 1,281,500 đ
GS-30-11H ghế phòng chờ nội thất xuân hòa
W2020 x D430 x H740mm
Chưa VAT: 1,200,000 đ
Có VAT 10%: 1,320,000 đ
GS-31-00H ghế phòng chờ nội thất xuân hòa
1510x450x930mm
Chưa VAT: 1,270,000 đ
Có VAT 10%: 1,397,000 đ
GS-29-00H Ghế phòng chờ nội thất xuân hòa
W2450 X D450 X H930
Chưa VAT: 1,765,000 đ
Có VAT 10%: 1,941,500 đ
GS-30-00H Ghế phòng chờ nội thất xuân hòa
2000x450x930mm
Chưa VAT: 1,435,000 đ
Có VAT 10%: 1,578,500 đ
GS-29-01H Ghế phòng chờ nội thất xuân hòa
W2450 x D450 x H970mm
Chưa VAT: 1,850,000 đ
Có VAT 10%: 2,035,000 đ
GS-30-01H Ghế phòng chờ nội thất xuân hòa
W2000 X D450 X H970
Chưa VAT: 1,555,000 đ
Có VAT 10%: 1,710,500 đ
GS-29-10H ghế phòng chờ nội thất xuân hòa 5 chỗ
2524x396x772mm
Chưa VAT: 1,510,000 đ
Có VAT 10%: 1,661,000 đ
GS-29-07H ghế phòng chờ nội thất xuân hòa
2495 x 475 x 880mm
Chưa VAT: 1,610,000 đ
Có VAT 10%: 1,771,000 đ
GS-29-05 ghế phòng chờ nội thất xuân hòa
2450x450x970mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
GS-31-01H ghế phòng chờ nội thất xuân hòa
1510x450x970mm
Chưa VAT: 1,335,000 đ
Có VAT 10%: 1,468,500 đ
GC05-2 Ghế băng chờ mặt INOX 2 chỗ ngồi nội thất 190
1230x680x800mm
Chưa VAT: 2,910,000 đ
Có VAT 10%: 3,201,000 đ
GS-29-11H. Ghế phòng chờ
W2450 X D450 X H805
Chưa VAT: 1,380,000 đ
Có VAT 10%: 1,518,000 đ
GC07-3 Ghế băng chờ 3 chỗ
W1860 x D660 x H810mm
Chưa VAT: 7,270,000 đ
Có VAT 10%: 7,997,000 đ