Bàn các loại Xuân Hòa

BG07 bàn ăn tròn
Ø1800 x 750 mm
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
Bàn gấp khung thép 30x30 sơn tĩnh điện, mặt gỗ melamine
Ø1600 x 750 mm
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
BVP-14-00-GHB
1200x600x1830
Chưa VAT: 1,896,000 đ
Có VAT 10%: 2,085,600 đ
BOV-Ø1400 bàn ăn chân sắt gấp mặt gỗ xuân hòa
Ø1400 x750mm
Chưa VAT: 1,840,000 đ
Có VAT 10%: 2,024,000 đ
BOV-1805BC-G xuân hòa
1800x500x750mm
Chưa VAT: 1,030,000 đ
Có VAT 10%: 1,133,000 đ
BOV-1805-G xuân hòa
1800x500x750mm
Chưa VAT: 752,000 đ
Có VAT 10%: 827,200 đ
BOV-1405-G xuân hòa
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 650,000 đ
Có VAT 10%: 715,000 đ
BOV-1405B-V xuân hòa
1400x500x750mm
Chưa VAT: 690,000 đ
Có VAT 10%: 759,000 đ
BOV-1405BC-G xuân hòa
1400x500x750mm
Chưa VAT: 803,000 đ
Có VAT 10%: 883,300 đ
BOV-Ø1400 bàn ăn chân sắt gấp mặt gỗ xuân hòa
Ø1400 x750mm
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
BOV-Ø1600 bàn ăn chân sắt gấp mặt gỗ xuân hòa
Ø1600x750mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ