Hotline: 0904040588

Bàn họp xuân hòa

Bàn họp Xuân Hòa BC1

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn họp Xuân Hòa BCG-03-00
600x600x750
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn họp Xuân Hòa BHE-05-00
3000x1200x750
Chưa VAT: 2,955,000 đ
Có VAT 10%: 3,250,500 đ
Bàn họp gỗ công nghiệp Xuân Hòa BHG-01-03
1800x450x750
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
Bàn họp BHE-06-00
3600x1200x750 mm
Chưa VAT: 3,780,000 đ
Có VAT 10%: 4,158,000 đ
BHG-01-00-G- bàn làm việc nội thất xuân hòa
1200x450x750mm
Chưa VAT: 600,000 đ
Có VAT 10%: 660,000 đ
BHG-01-01-G- bàn làm việc nội thất xuân hòa
1400x450x750mm
Chưa VAT: 670,000 đ
Có VAT 10%: 737,000 đ
BHG-01-02-G- bàn làm việc nội thất xuân hòa
1600x450x750mm
Chưa VAT: 870,000 đ
Có VAT 10%: 957,000 đ
BHG-02-00-G- bàn làm việc nội thất xuân hòa
1000x600x750mm
Chưa VAT: 730,000 đ
Có VAT 10%: 803,000 đ
BHG-01-03-G- bàn làm việc nội thất xuân hòa
1800x450x750mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
BHG-03-00-mầu ghi- bàn làm việc nội thất xuân hòa
1200x600x750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
BHG-05-00G- bàn làm việc nội thất xuân hòa
1500x600x750mm
Chưa VAT: 925,000 đ
Có VAT 10%: 1,017,500 đ
BHG-04-00-G- bàn làm việc nội thất xuân hòa
1400x600x750mm
Chưa VAT: 860,000 đ
Có VAT 10%: 946,000 đ
BHG-07-00-G- bàn làm việc nội thất xuân hòa
1800x600x750mm
Chưa VAT: 980,000 đ
Có VAT 10%: 1,078,000 đ
BHG-08-00-G- bàn làm việc nội thất xuân hòa
2000x600x750mm
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ
BHG-01-01 bàn làm việc văn phòng nội thất xuân hòa
W1400 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
BHG-01-00 bàn làm việc văn phòng nội thất xuân hòa
W1200 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 615,000 đ
Có VAT 10%: 676,500 đ
BHG-01-02 bàn làm việc văn phòng nội thất xuân hòa
W1600 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
BHG-01-03 bàn làm việc văn phòng nội thất xuân hòa
W1800 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
BHG-02-00 bàn làm việc văn phòng nội thất xuân hòa
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
BHG-03-00 bàn làm việc văn phòng nội thất xuân hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 840,000 đ
Có VAT 10%: 924,000 đ
BHCN-01-00 bàn họp chữ nhật xuân hòa mầu ghi
1800x900x750mm
Chưa VAT: 1,200,000 đ
Có VAT 10%: 1,320,000 đ
BHCN-02-00-mầu ghi- bàn họp chữ nhật xuân hòa
1800x1000x750mm
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 10%: 1,375,000 đ
BHCN-03-00-mầu ghi- bàn họp chữ nhật xuân hòa
2000x1000x750mm
Chưa VAT: 1,650,000 đ
Có VAT 10%: 1,815,000 đ
BHCN-04-00-mầu ghi- bàn họp chữ nhật xuân hòa
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 1,870,000 đ
Có VAT 10%: 2,057,000 đ
BHCN-01-00-mầu vân gỗ- bàn họp chữ nhật xuân hòa
1800x900x750mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
BHCN-02-00-mầu vân gỗ- bàn họp chữ nhật xuân hòa
1800x1000x750mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
BHCN-03-00-mầu vân gỗ- bàn họp chữ nhật xuân hòa
2000x1000x750mm
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
BHCN-04-00-mầu vân gỗ- bàn họp chữ nhật xuân hòa
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 2,190,000 đ
Có VAT 10%: 2,409,000 đ
BHE-05-00-mầu vân gỗ-bàn họp nội thất xuân hòa
3000x1200x750mm
Chưa VAT: 2,955,000 đ
Có VAT 10%: 3,250,500 đ