Hotline: 0904040588

Bàn làm việc xuân hòa

Bàn nhân viên Xuân Hòa BVP-01-00
1200x600x750
Chưa VAT: 590,000 đ
Có VAT 10%: 649,000 đ
BVP-01-00B V
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
BVT-06-00 bàn máy vi tính nội thất xuân hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,030,000 đ
Có VAT 10%: 1,133,000 đ
BVP-14-00 bàn làm việc văn phòng nội thất xuân hòa
1200x600x750mm
Chưa VAT: 1,210,000 đ
Có VAT 10%: 1,331,000 đ
BVP-01-00-V xuân hòa
1200x600x750mm
Chưa VAT: 640,000 đ
Có VAT 10%: 704,000 đ
BVP-02-00 bàn làm việc văn phòng xuân hòa
W1200 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
BVP-02B (BVP-02-00B)-V xuân hòa
1200x750x750mm
Chưa VAT: 980,000 đ
Có VAT 10%: 1,078,000 đ
BVP-02-00-V nội thất xuân hòa
1200x750x750mm
Chưa VAT: 760,000 đ
Có VAT 10%: 836,000 đ
BVP-03B bàn làm việc hộc liền xuân hòa
W1400 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
BVP-03-00 bàn làm việc văn phòng xuân hòa
W1400 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 795,000 đ
Có VAT 10%: 874,500 đ
BVP-03B (BVP-03-00B)-V nội thất xuân hòa
1400x750x750mm
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 10%: 1,265,000 đ
BVP-03-00-mầu vàng- bàn làm việc gỗ xuân hòa
1400x750x750mm
Chưa VAT: 870,000 đ
Có VAT 10%: 957,000 đ
BVP-04-00 bàn làm việc văn phòng xuân hòa
W1500 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 920,000 đ
Có VAT 10%: 1,012,000 đ
BVP-04-00-V nội thất xuân hòa
1500x750x750
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
BVP-05B bàn làm việc hộc liền xuân hòa
W1600 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1,237,000 đ
Có VAT 10%: 1,360,700 đ
BVP-05-00 bàn làm việc văn phòng xuân hòa
W1600 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
BVP-05B (BVP-05-00B)-V nội thất xuân hòa
1600x750x750mm
Chưa VAT: 1,280,000 đ
Có VAT 10%: 1,408,000 đ
BVP-05-00-V nội thất xuân hòa
1600x750x750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
BVP-06-00 bàn làm việc văn phòng xuân hòa
W1800 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1,160,000 đ
Có VAT 10%: 1,276,000 đ
BVP-06-00-V nội thất xuân hòa
W1800 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1,240,000 đ
Có VAT 10%: 1,364,000 đ
BVP-07-00 bàn làm việc văn phòng xuân hòa
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
BVP-07-00-V nội thất xuân hòa
1800x900x750mm
Chưa VAT: 1,260,000 đ
Có VAT 10%: 1,386,000 đ
BVP-01B bàn làm việc hộc liền xuân hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 805,000 đ
Có VAT 10%: 885,500 đ
BVP-02B bàn làm việc hộc liền xuân hòa
W1200 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 930,000 đ
Có VAT 10%: 1,023,000 đ
BVP-4S-10HB (BVP-12-04HB)
1400x700x750mm
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
BVP-4S-10H (BVP-12-04H )
1400x700x750mm
Chưa VAT: 1,695,000 đ
Có VAT 10%: 1,864,500 đ
BVP-4S-09H (BVP-12-03H)
1200x600x750mm
Chưa VAT: 1,420,000 đ
Có VAT 10%: 1,562,000 đ
BVP-13-00HB bàn làm việc văn phòng xuân hòa
1400x700x750mm
Chưa VAT: 1,740,000 đ
Có VAT 10%: 1,914,000 đ
BVP-4S-12H (BVP-13-00H)
1400x700x750mm
Chưa VAT: 1,148,000 đ
Có VAT 10%: 1,262,800 đ
BVP-10G bàn làm việc văn phòng nội thất xuân hòa
1200x600x750mm
Chưa VAT: 3,300,000 đ
Có VAT 10%: 3,630,000 đ