HG03 nôi thất 190
400x600x750mm
Chưa VAT: 1,318,000 đ
Có VAT 10%: 1,449,800 đ
HG01 hộc di động 3 ngăn 190 bộ quốc phòng
410x500x580
Chưa VAT: 564,000 đ
Có VAT 10%: 620,400 đ
HG02 hộc di động gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W410 x D500 x H600mm
Chưa VAT: 727,000 đ
Có VAT 10%: 799,700 đ
HG04 hộc gỗ nội thất 190
400x550x650mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
HG05 Hộc nội thất 190
400x600x750
Chưa VAT: 1,681,000 đ
Có VAT 10%: 1,849,100 đ
HG08 Hộc gỗ nội thất 190
400x600x1100
Chưa VAT: 1,772,000 đ
Có VAT 10%: 1,949,200 đ
HS01 Hộc sắt nội thất 190
410x600x670
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 10%: 2,200,000 đ
HS02 Hộc sắt nội thât 190
410x600x670
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
HS03 Hộc sắt di động có 3 ngăn,sơn màu kem nội thất 190 bộ quốc phòng
W398xD540xH670mm
Chưa VAT: 1,236,000 đ
Có VAT 10%: 1,359,600 đ