Bàn họp 190

Bàn Họp Chân Trụ 190 BH38-CT
W3800xD1400xH750mm
Chưa VAT: 4,100,000 đ
Có VAT 10%: 4,510,000 đ
Bàn họp 190 BH10CT
Ф 1000x750
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
Bàn họp 190 BH10CG
1000xH750 mm
Chưa VAT: 1,270,000 đ
Có VAT 10%: 1,397,000 đ
Bàn họp 190 BH18CG
W1800xD900xH750mm
Chưa VAT: 1,680,000 đ
Có VAT 10%: 1,848,000 đ
Bàn họp 190 BH24-CA
W2400x1200x750
Chưa VAT: 3,545,000 đ
Có VAT 10%: 3,899,500 đ
BH36 bàn họp gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
3600x1500x750mm
Chưa VAT: 10,000,000 đ
Có VAT 10%: 11,000,000 đ
BH18-C0 bàn họp chân trụ sắt, mặt gỗ nội thất 190
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1,872,000 đ
Có VAT 10%: 2,059,200 đ
BH18-CS bàn họp chân sắt mặt gỗ ép công nghiệp nội thất 190
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1,818,000 đ
Có VAT 10%: 1,999,800 đ
BH24-V Bàn gỗ công nghiệp phủ melamine nội thất 190
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 5,454,000 đ
Có VAT 10%: 5,999,400 đ
BH24-CG bàn họp chân gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,818,000 đ
Có VAT 10%: 3,099,800 đ
BH24-CS bàn họp chân sắt,mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,363,000 đ
Có VAT 10%: 2,599,300 đ
BH24-CO bàn họp chân sắt,mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 2,309,000 đ
Có VAT 10%: 2,539,900 đ
BH24-CT bàn họp chân trụ sắt,mặt gỗ nội thất 190
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,818,000 đ
Có VAT 10%: 1,999,800 đ
BCO24 bàn họp mặt chữ nhật nội thất 190
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 3,290,000 đ
Có VAT 10%: 3,619,000 đ
BH38-CG bàn họp chân gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W3800 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 5,909,000 đ
Có VAT 10%: 6,499,900 đ
BH36-CO Bàn họp nội thất 190
3600x1600x750
Chưa VAT: 7,955,000 đ
Có VAT 10%: 8,750,500 đ
Bàn BCO36 nội thất 190
W3600xD1200xH750mm.
Chưa VAT: 5,010,000 đ
Có VAT 10%: 5,511,000 đ
Bàn họp gỗ BH24C 190
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 5,800,000 đ
Có VAT 10%: 6,380,000 đ