Bàn chân gỗ 190

BG01B bàn làm việc nội thất 190
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,090,000 đ
Có VAT 10%: 1,199,000 đ
BG01 bàn làm việc gỗ ghi chì nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 650,000 đ
Có VAT 10%: 715,000 đ
BG02 Bàn làm việc gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 810,000 đ
Có VAT 10%: 891,000 đ
BG03- bàn máy tính nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,030,000 đ
Có VAT 10%: 1,133,000 đ
BG04 Bàn làm việc,máy tính hộc liền nội thất 190
1400x700x750mm
Chưa VAT: 1,175,000 đ
Có VAT 10%: 1,292,500 đ
BG04-V Bàn làm việc,máy tính hộc liền nội thất 190
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,242,000 đ
Có VAT 10%: 1,366,200 đ
BG05 Bàn làm việc,máy tính hộc liền nội thất 190
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
BG05-V Bàn làm việc,máy tính hộc liền nội thất 190
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
BG06 bàn máy vi tính nội thất 190
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,227,000 đ
Có VAT 10%: 1,349,700 đ
BG07 bàn làm việc nội thất 190
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,318,000 đ
Có VAT 10%: 1,449,800 đ
BG08 bàn họp gỗ melamine ghi chì nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 10%: 1,375,000 đ
BLT14-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,818,000 đ
Có VAT 10%: 1,999,800 đ
BLT16-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,909,000 đ
Có VAT 10%: 2,099,900 đ
BLP14-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,818,000 đ
Có VAT 10%: 1,999,800 đ
BLP16-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,909,000 đ
Có VAT 10%: 2,099,900 đ
BLT18-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 10%: 2,200,000 đ
BLP18-CG bàn lượn làm việc nội thất 190
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ

W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,070,000 đ
Có VAT 10%: 1,177,000 đ