Bàn chân sắt 190

Bàn làm việc chân sắt 190 BS12-MG
W1200xD700xH740
Chưa VAT: 1,218,000 đ
Có VAT 10%: 1,339,800 đ
Bàn chân sắt 190 BS12H1-MG
1200x 700 x740
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 10%: 2,200,000 đ
Bàn chân sắt 190 BS12H1-MV
1200X700 X740
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 10%: 2,200,000 đ
Bàn chân sắt 190 BS14H-LV
1400x 700x 740mm
Chưa VAT: 5,591,000 đ
Có VAT 10%: 6,150,100 đ
Bàn chân sắt 190 BS14H-LG
1400x 700x 740mm
Chưa VAT: 5,500,000 đ
Có VAT 10%: 6,050,000 đ
Bàn chân sắt 190 BS12H-LV
1200x 700x 740mm
Chưa VAT: 3,636,000 đ
Có VAT 10%: 3,999,600 đ
Bàn chân sắt 190 BS12H-LG
1200x 700x 740mm
Chưa VAT: 3,500,000 đ
Có VAT 10%: 3,850,000 đ
Bàn chân sắt 190 BS12-LV
1200x 700x 740mm
Chưa VAT: 1,710,000 đ
Có VAT 10%: 1,881,000 đ
Bàn chân sắt 190 BS12-LG
1200x 700x 740mm
Chưa VAT: 1,577,000 đ
Có VAT 10%: 1,734,700 đ
Bàn chân sắt 190 BCS14-MV
1400 x 700 x 740 mm
Chưa VAT: 1,382,000 đ
Có VAT 10%: 1,520,200 đ
Bàn chân sắt 190 BCS14-MG
1400 x 700 x 740
Chưa VAT: 1,382,000 đ
Có VAT 10%: 1,520,200 đ
Bàn chân sắt 190 BCS14-LV
1400 x 700 x 740
Chưa VAT: 2,018,000 đ
Có VAT 10%: 2,219,800 đ
Bàn chân sắt 190 BCS12-MV
1200x 700x 740mm
Chưa VAT: 1,210,000 đ
Có VAT 10%: 1,331,000 đ
Bàn chân sắt 190 BCS12-MG
1200 x 700 x 740
Chưa VAT: 1,210,000 đ
Có VAT 10%: 1,331,000 đ
 Bàn chân sắt 190 BCS12-LG
1200 x 700 x 740
Chưa VAT: 1,636,000 đ
Có VAT 10%: 1,799,600 đ
Bàn chân sắt 190 BCH12
W1200xD600xH750
Chưa VAT: 909,000 đ
Có VAT 10%: 999,900 đ
Bàn chân sắt 190 BCH14
W1400xD600xH750
Chưa VAT: 1,045,000 đ
Có VAT 10%: 1,149,500 đ
Bàn chân sắt 190 BLP14-CH
W1400xD1200xH750mm.
Chưa VAT: 1,455,000 đ
Có VAT 10%: 1,600,500 đ
Bàn chân sắt 190 BLP16-CH
W1600xD1200xH750m.
Chưa VAT: 1,636,000 đ
Có VAT 10%: 1,799,600 đ
Bàn chân sắt 190 BLT14-CH

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn chân sắt 190 BLT16-CH

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn chân sắt 190 BCK16-A

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn chân sắt 190 BCK16-B

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn chân sắt 190 BCS12-LV
W1200xD700xH740
Chưa VAT: 1,755,000 đ
Có VAT 10%: 1,930,500 đ
Bàn chân sắt 190 BCT16
W1600xD600xH750mm
Chưa VAT: 1,136,000 đ
Có VAT 10%: 1,249,600 đ
Bàn chân sắt 190 BCT12
W1200xD600xH750mm
Chưa VAT: 681,000 đ
Có VAT 10%: 749,100 đ
Bàn chân sắt 190 BCT14-HS1
W1400xD700xH750mm.
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
Bàn chân sắt 190 BCT14HS2
W1400xD700xH750mm
Chưa VAT: 1,910,000 đ
Có VAT 10%: 2,101,000 đ
Bàn chân sắt 190 BLP14CT
W1400xD1200xH750mm
Chưa VAT: 1,364,000 đ
Có VAT 10%: 1,500,400 đ
Bàn chân sắt 190 BLP14CT-HS1
W1400xD1200xH750mm
Chưa VAT: 3,364,000 đ
Có VAT 10%: 3,700,400 đ