Bàn lãnh đạo 190

BLD02 bàn giám đốc nội thất 190 bộ quốc phòng
1800x900x750mm
Chưa VAT: 4,100,000 đ
Có VAT 10%: 4,510,000 đ
TG06-1 tủ gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
1200x500x640mm
Chưa VAT: 2,180,000 đ
Có VAT 10%: 2,398,000 đ
BLD01 bàn giám đốc nội thất 190 bộ quốc phòng
2200 x 2200x760mm
Chưa VAT: 8,650,000 đ
Có VAT 10%: 9,515,000 đ
BLD03 bàn giám đốc nội thất 190 bộ quốc phòng
1800x880x750mm
Chưa VAT: 3,500,000 đ
Có VAT 10%: 3,850,000 đ
Bàn lãnh đạo BLD04 190
W2000xD2000xH750mm.
Chưa VAT: 7,090,000 đ
Có VAT 10%: 7,799,000 đ
Bàn lãnh đạo BLD05 190
W1800xD900xH750mm
Chưa VAT: 2,490,000 đ
Có VAT 10%: 2,739,000 đ
Tủ gỗ TG06-2
W1200xD500xH640mm
Chưa VAT: 1,818,000 đ
Có VAT 10%: 1,999,800 đ