GS03G-2 Giá thư viện 2 khoang 2 mặt có 5 tầng nội thất 190
W1985xD450xH2000mm.
Chưa VAT: 3,855,000 đ
Có VAT 10%: 4,240,500 đ
Giá thư viện GS03-5 nội thất 190
W4910xD450xH2000mm.
Chưa VAT: 8,545,000 đ
Có VAT 10%: 9,399,500 đ
Giá thư viện GS03-4 nội thất 190
W3929xD450xH2000mm.
Chưa VAT: 6,945,000 đ
Có VAT 10%: 7,639,500 đ
Giá thư viện GS03-2 Nội thất 190
W1985xD450xH2000mm.
Chưa VAT: 3,745,000 đ
Có VAT 10%: 4,119,500 đ
GS02-2 giá sách nội thất 190 bộ quốc phòng
W1965 x D397 x H2000mm
Chưa VAT: 2,691,000 đ
Có VAT 10%: 2,960,100 đ
GS02-1 giá sách nội thất 190 bộ quốc phòng
W1000 x D397 x H2000mm
Chưa VAT: 1,464,000 đ
Có VAT 10%: 1,610,400 đ
GS01-2 giá sách nội thất 190 bộ quốc phòng
2030X457X2000
Chưa VAT: 2,827,000 đ
Có VAT 10%: 3,109,700 đ
GS01-1 giá sách nội thất 190 bộ quốc phòng
W1030 x D457 x H2000mm
Chưa VAT: 1,509,000 đ
Có VAT 10%: 1,659,900 đ
hỗ trợ trực tuyến 0918.74.8338
024.6660.3838
024.6658.3939