Tủ gỗ 190

Tủ gỗ TG04-1. nội thất 190
800x400x1950mm
Chưa VAT: 2,090,000 đ
Có VAT 10%: 2,299,000 đ
Tủ tài liệu TG04-0 190
W800 x D400 x H1950mm
Chưa VAT: 1,910,000 đ
Có VAT 10%: 2,101,000 đ
TG05
W800xD400xH750mm
Chưa VAT: 1,290,000 đ
Có VAT 10%: 1,419,000 đ
Tủ gỗ 190 TG04G-2
W800 x D400 x H1950mm
Chưa VAT: 2,319,000 đ
Có VAT 10%: 2,550,900 đ
Tủ gỗ 190 TG04K-2
W800 x D400 x H1950mm
Chưa VAT: 2,365,000 đ
Có VAT 10%: 2,601,500 đ
Tủ gỗ 190 TG02-2
W800xD400xH800 mm
Chưa VAT: 1,090,000 đ
Có VAT 10%: 1,199,000 đ
Tủ gỗ 190 TG03-2
W800xD400xH1200 mm.
Chưa VAT: 1,545,000 đ
Có VAT 10%: 1,699,500 đ
Tủ gỗ 190 TG03-1
W800xD400xH1200 mm.
Chưa VAT: 1,410,000 đ
Có VAT 10%: 1,551,000 đ
Tủ gỗ 190 TG03-0
W800xD400xH1200 mm
Chưa VAT: 1,091,000 đ
Có VAT 10%: 1,200,100 đ
Tủ gỗ 190 TG02-1
W800xD400xH800 mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
Tủ gỗ 190 TG02-0
W800xD400xH800 mm
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
Tủ gỗ 190 TG01
1830 x1200 x 420mm.
Chưa VAT: 2,365,000 đ
Có VAT 10%: 2,601,500 đ
hỗ trợ trực tuyến 0918.74.8338
024.6660.3838
024.6658.3939