Hotline: 0904040588

TỦ TÀI LIỆU 190

Tủ sắt 190 TS01
1830 x 915 x 450mm
Chưa VAT: 2,127,000 đ
Có VAT 10%: 2,339,700 đ
Tủ sắt 190 TS01-KT
1830 x 915 x 450mm
Chưa VAT: 2,091,000 đ
Có VAT 10%: 2,300,100 đ
Tủ sắt 190 TS01-KV
1830 x 915 x 450mm
Chưa VAT: 2,227,000 đ
Có VAT 10%: 2,449,700 đ
Tủ gỗ 190 TG01
1830 x1200 x 420mm.
Chưa VAT: 2,365,000 đ
Có VAT 10%: 2,601,500 đ
Tủ gỗ 190 TG02-0
W800xD400xH800 mm
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
Tủ gỗ 190 TG02-1
W800xD400xH800 mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ