Ghế quầy bar

BCN-04-01 bàn trà kiểu nhật nội thất xuân hòa
W750 x D510 x H290mm
Chưa VAT: 300,000 đ
Có VAT 10%: 330,000 đ
Ghế quầy bar B04
W400xD400xH680/900
Chưa VAT: 1,365,000 đ
Có VAT 10%: 1,501,500 đ
Ghế quầy bar B04.1
W400xD400xH680/901
Chưa VAT: 1,200,000 đ
Có VAT 10%: 1,320,000 đ
B02 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng
500x500x850/1070mm
Chưa VAT: 1,045,000 đ
Có VAT 10%: 1,149,500 đ
B05GGhế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng chân xoay mạ
400x400x900/1120
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 10%: 1,265,000 đ
B05 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng chân xoay nhựa
400x400x900/1120
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ
B05 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng
400x400x900/1120mm
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ
B06 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng chân xoay nhựa
420x470x940/1160mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
B06 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng
420x470x940/1160mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
B06 gGhế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng chân xoay mạ
420x470x940/1160mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
B07 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng
420x500x980/1200mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
B07 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng chân xoay nhựa
420x500x980/1200mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
B07 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng chân xoay mạ
420x500x980/1200mm
Chưa VAT: 1,010,000 đ
Có VAT 10%: 1,111,000 đ
 BTC-07-00 bàn ăn chân trụ nội thất xuân hòa
W600 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 555,000 đ
Có VAT 10%: 610,500 đ
B08 ghế quầy bar nội thất 190
400x400x570-790mm
Chưa VAT: 920,000 đ
Có VAT 10%: 1,012,000 đ
B08N ghế quầy bar chân nhưa nội thất 190
400x400x570-790mm
Chưa VAT: 820,000 đ
Có VAT 10%: 902,000 đ
B08T ghế quầy bar nội thất 190
400x400x570-790mm
Chưa VAT: 820,000 đ
Có VAT 10%: 902,000 đ
B09 ghế quầy bar nội thất 190
400x400x570-790mm
Chưa VAT: 820,000 đ
Có VAT 10%: 902,000 đ
B09N ghế quầy bar nội thất 190
400x400x570-790mm
Chưa VAT: 820,000 đ
Có VAT 10%: 902,000 đ
B09M ghế quầy bar nội thất 190
400x400x570-790mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
B09.1 ghế quầy bar nội thất 190
400x400x(450/570)
Chưa VAT: 682,000 đ
Có VAT 10%: 750,200 đ
B10 Ghế quầy bar nội thất 190
400x470x(680-900)mm
Chưa VAT: 909,000 đ
Có VAT 10%: 999,900 đ
BCF106T-55-KT bàn cafe chân sắt sơn, hòa phát
Ø550 x 700mm
Chưa VAT: 650,000 đ
Có VAT 10%: 715,000 đ
BCF106T 60cm
Ø600 x 700mm
Chưa VAT: 670,000 đ
Có VAT 10%: 737,000 đ
BCN-1775 bàn ăn khu công nghiệp Xuân Hòa
1800x750x760mm
Chưa VAT: 1,780,000 đ
Có VAT 10%: 1,958,000 đ
BCF-01-00-tròn bàn cà phê chân sắt
Ø600x750mm
Chưa VAT: 600,000 đ
Có VAT 10%: 660,000 đ
Ghế bar B11.1
W450xD460xH630/840
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ