Ghế gấp 190

Ghế gấp 190 GG01-M
W450xD490xH810mm
Chưa VAT: 267,000 đ
Có VAT 10%: 293,700 đ
Ghế gấp 190 GG01-S
W450xD490xH810mm.
Chưa VAT: 174,000 đ
Có VAT 10%: 191,400 đ
Ghế gấp 190 GG02-S
W450xD490xH810mm
Chưa VAT: 174,000 đ
Có VAT 10%: 191,400 đ
Ghế gấp 190 GG03-S
W430xD470xH810mm
Chưa VAT: 174,000 đ
Có VAT 10%: 191,400 đ
Ghế gấp 190 GG04M
W465xD550xH890mm
Chưa VAT: 330,000 đ
Có VAT 10%: 363,000 đ
Ghế gấp 190 GG04S
W465xD550xH890mm
Chưa VAT: 250,000 đ
Có VAT 10%: 275,000 đ
Ghế gấp 190 GG05-M
W455xD530xH850mm
Chưa VAT: 270,000 đ
Có VAT 10%: 297,000 đ
Ghế gấp 190 GG05-S
W455xD530xH850mm
Chưa VAT: 195,000 đ
Có VAT 10%: 214,500 đ
 Ghế gấp 190 GG06-M
W460xD520xH970mm
Chưa VAT: 332,000 đ
Có VAT 10%: 365,200 đ
Ghế gấp 190 GG06-S
W460xD520xH970mm
Chưa VAT: 235,000 đ
Có VAT 10%: 258,500 đ
Ghế gấp 190 GG07-M
W490xD520xH770mm
Chưa VAT: 305,000 đ
Có VAT 10%: 335,500 đ
Ghế gấp GG07-S
W490xD520xH770mm
Chưa VAT: 239,000 đ
Có VAT 10%: 262,900 đ
 Ghế gấp GG08-M
W440xD470xH780mm
Chưa VAT: 239,000 đ
Có VAT 10%: 262,900 đ
Ghế gấp 190 GG08-S
W440xD470xH780mm
Chưa VAT: 186,000 đ
Có VAT 10%: 204,600 đ
Ghế gấp 190 GG09-M
W480xD490xH770mm
Chưa VAT: 411,000 đ
Có VAT 10%: 452,100 đ
Ghế gấp 190 GG09-S
W480xD490xH770mm
Chưa VAT: 310,000 đ
Có VAT 10%: 341,000 đ
Ghế gấp ngoài trời 190 GG10
440x500x820
Chưa VAT: 258,000 đ
Có VAT 10%: 283,800 đ
GG03-S ghế gấp nội thất 190 bộ quốc phòng

Chưa VAT: 174,000 đ
Có VAT 10%: 191,400 đ
GG12-S Ghế gấp
W430xD500xH825mm
Chưa VAT: 201,000 đ
Có VAT 10%: 221,100 đ
GG11-S ghế gấp vải nilon khung sơn ghi
460 x 530 x 825mm
Chưa VAT: 248,000 đ
Có VAT 10%: 272,800 đ
GG11-M ghế gấp lưới vải nilon
460 x 530 x 825
Chưa VAT: 329,000 đ
Có VAT 10%: 361,900 đ
GG01-IN. Ghế chân INOX 190
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 282,000 đ
Có VAT 10%: 310,200 đ
GG04-IN. Ghế gấp chân Inox nội thất 190
W465xD550xH890mm
Chưa VAT: 348,000 đ
Có VAT 10%: 382,800 đ
GHẾ GẤP GG02B-M
W450xD490xH810mm
Chưa VAT: 335,000 đ
Có VAT 10%: 368,500 đ
GHẾ GẤP GG02B-S
W450 x D490 x H810mm
Chưa VAT: 210,000 đ
Có VAT 10%: 231,000 đ