Ghế xoay lưới 190

Ghế xoay 190 GX04
W600xD610xH(860-980) mm
Chưa VAT: 685,000 đ
Có VAT 10%: 753,500 đ
Ghế xoay 190 GX05
W600xD610xH(880-1000)mm
Chưa VAT: 685,000 đ
Có VAT 10%: 753,500 đ
Ghế xoay 190 GX06N
W670xD660xH(960-1060)mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
Ghế xoay 190 GX06-M
W60xD660xH(960-1060)mm
Chưa VAT: 1,245,000 đ
Có VAT 10%: 1,369,500 đ
Ghế xoay 190 GX07-M
W680xD680xH(880-980)mm
Chưa VAT: 1,465,000 đ
Có VAT 10%: 1,611,500 đ
Ghế xoay 190 GX07-N
W680xD680xH(880-980)mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 10%: 1,463,000 đ
Ghế xoay 190 GX08-M
W670xD670xH(960-1060)mm
Chưa VAT: 1,309,000 đ
Có VAT 10%: 1,439,900 đ
Ghế xoay 190 GX08-N
W670xD670xH(960-1060)mm
Chưa VAT: 1,173,000 đ
Có VAT 10%: 1,290,300 đ
Ghế xoay 190 GX11L-M
W710xD700xH(1050-1150)mm
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
Ghế xoay 190 GX204A-HK
660 x 600 x 1220/1280mm
Chưa VAT: 3,272,000 đ
Có VAT 10%: 3,599,200 đ
Ghế xoay 190 GX204A-M
660 x 600 x 1220/1280mm
Chưa VAT: 3,180,000 đ
Có VAT 10%: 3,498,000 đ
Ghế xoay 190 GX205-M
W(630-670)xD660xH(1010-1090)mm
Chưa VAT: 2,527,000 đ
Có VAT 10%: 2,779,700 đ
Ghế xoay 190 GX205-N
W(630-670)xD660xH(1010-1090)mm
Chưa VAT: 2,391,000 đ
Có VAT 10%: 2,630,100 đ
Ghế xoay 190 GX206A-HK
W720xD720xH(1140-1220)mm
Chưa VAT: 4,818,000 đ
Có VAT 10%: 5,299,800 đ
Ghế xoay 190 GX207M
590x570x(1080/1140)
Chưa VAT: 1,864,000 đ
Có VAT 10%: 2,050,400 đ
Ghế xoay 190 GX207S
590x570x(1080/1140)
Chưa VAT: 1,637,000 đ
Có VAT 10%: 1,800,700 đ
Ghế xoay 190 GX19B-HK
600 x 550 x 1100 - 1200mm
Chưa VAT: 2,255,000 đ
Có VAT 10%: 2,480,500 đ
Ghế xoay 190 GX19BM
600 x 550 x 1100 - 1200mm
Chưa VAT: 2,165,000 đ
Có VAT 10%: 2,381,500 đ
ghế da giám đốc 190 chân xoay mạ GX11L-N
630 x 580 x 1110-1210mm
Chưa VAT: 1,364,000 đ
Có VAT 10%: 1,500,400 đ
GX09.1-N chân sao nhựa pp nội thất 190
590 x 590 x 885-985mm
Chưa VAT: 930,000 đ
Có VAT 10%: 1,023,000 đ
GX09.1-N(S3) chân sao S3 nhựa nilon nội thất 190
590 x 590 x 885-985mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
GX09.1-M(S2)  chân sao S2 thép mạ cao nội thất 190
590 x 590 x 885-985mm
Chưa VAT: 1,065,000 đ
Có VAT 10%: 1,171,500 đ
GX208-HK Ghế xoay văn phòng lưng lưới nội thất 190
580 x 620 x 1060-1145mm
Chưa VAT: 2,185,000 đ
Có VAT 10%: 2,403,500 đ
GX08.1-M ghế xoay lưới nội thất 190
600x600x950-1050mm
Chưa VAT: 1,490,000 đ
Có VAT 10%: 1,639,000 đ
GX17B-M ghế xoay nội thất 190
650 x 650 x 870-970mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
GX203.2-M Ghế xoay lãnh đạo lưng lưới
650 x 600 x 1080-1160mm
Chưa VAT: 2,409,000 đ
Có VAT 10%: 2,649,900 đ
GX204B-HK Ghế xoay lưới lưng cao có tựa đầu
640x630x(1220-1280 mm
Chưa VAT: 3,270,000 đ
Có VAT 10%: 3,597,000 đ
GX204B-M Ghế xoay lưới lưng cao có tựa đầu, chân sao mạ
640x630x(1220-1280 mm
Chưa VAT: 3,181,000 đ
Có VAT 10%: 3,499,100 đ
GX205B-N Ghế xoay lưới lưng cao chân sao nhựa nội thất 190
640x630x(960-1060 mm
Chưa VAT: 2,500,000 đ
Có VAT 10%: 2,750,000 đ
GX205B-M Ghế xoay lưới lưng cao chân sao mạ nội thất 190
640x630x(960-1060
Chưa VAT: 2,636,000 đ
Có VAT 10%: 2,899,600 đ